ציצית

מצוה אחת ששווה כמו כל המצוות, לא משתלם?

כן!  יש מצווה כזו ומצות ציצית שמה. כאשר אדם לובש על גופו בגד בעל ארבע כנפות (פינות) שאליהם קשורים חוטי ציצית כפי ההלכה, הוא מקיים מצות ציצית, עליה אמרו חכמינו כי היא שקולה כנגד כל המצוות כולן.

מדוע? משום שהיא מזכירה לנו את קיומו של הבורא ובכך מביאה ומזרזת אותנו לקיים את כל התורה.

הן את בד הציצית והן את חוטיה אפשר לתחוב תחת הבגדים, מצוה להסתובב איתה כל היום ומותר להיכנס איתה לכל מקום, כולל "מקומות המטונפים".

לפני לבישת הציצית (בשעות היום) יש לברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להתעטף בציצית", אך קודם לכן יש לוודאות כי חוטי הציצית קשורים בה ולא נקרעו או נתלשו, שאם כך קרה הציצית פסולה ואין ללבוש אותה.