גלידה – מה מברכים עליה?

הקיץ הגיע ואיתו גם החום, הלחות וה...גלידות, מה מברכים?

כל דבר נוזלי (מלבד יין), אפילו הוקפא והפך להיות "מאכל", הברכה שקבעו חכמים לברך עליו לפני האכילה היא "שהכל נהיה בדברו".

מה קורה כאשר אוכלים עם הגלידה מאכלים נוספים?
גלידה בצלוחית כשאוכלים אותה לבדה: ברכתה "שהכל נהיה בדברו", לאחר אכילתה אין לברך "בורא נפשות" – הברכה הרגילה שמברכים לאחר משקאות, משום שכעת היא "מאכל" ולא "משקה".

כאשר אתה מעוניין לאכול את הגלידה ב"קונוס" – גביע גלידה, הברכה שאמורה להיות על הקונוס הינה "בורא מיני מזונות", אבל כיון שאכילתו נטפלת לאכילת הגלידה כי הוא משמש כ'מחזיק' לגלידה – אין לברך עליו אלא אם אתה אוהב אותו מצד עצמו.

למרות זאת, עדיף אם אפשר, לחתוך ממנו חתיכה קטנה ולברך עליה בנפרד "בורא מיני מזונות" לפני אכילת הגלידה.

אם הגלידה נאכלת בסיום סעודה שברכו בתחילתה "המוציא" על אכילת לחם, לפני "ברכת המזון" – נחלקו דעות הפוסקים, יש אומרים שיש לברך עליה "שהכל" כיון שאינה חלק מהסעודה אך יש אומרים שאין לברך עליה כלל והיא נחשבת חלק מהסעודה ממש כמו שתיה.