שונים ואוהבים

׳ואהבת לרעך כמוך׳ - כל התורה כולה על רגל אחת.

לפני שנים רבות, מסופר בתלמוד, היה אדם אחד, גוי מאומות העולם, שלאחר שנות שכנות ארוכות וטובות העריך והוקיר לטובה את היהודים והחל לשקול ברצינות את האפשרות – להתגייר.

 

הוא שמע על האפשרות התיאורטית הקיימת לפני כל אדם מאומות העולם להצטרף על ידי תהליך גיור לא מסובך במיוחד אל שורות העם היהודי והעניין די קרץ לו. אבל, מחסום אחד היה בדרכו שהפחיד אותו ומנע ממנו לקבל החלטה: הכמות הגדולה והעצומה של התורה ומצוותיה.

 

הוא ראה תמיד את היהודים שבשכנותו עסוקים בלימוד תורה יום וליל, הוא הבין שיש בה הרבה הרבה חומר שצריך לדעת וזה מאוד הרתיע אותו. עקרונית הוא היה יורד מהעניין, אבל רצונו העז להימנות על בני העם היהודי לא נתן לו מנוח.

 

לאחר ימים ארוכים של חיבוטי נפש קשים ושל החלטות לכאן ולכאן, הבריק במוחו הרעיון, אתו הוא ניגש לפני זקני וגדולי הדור: הלל ושמאי. "רבי, גיירני ותלמדני את כל התורה כולה על רגל אחת" אמר לכל אחד מהם. אם הם יצליחו ללמד אותי את התורה בפרק זמן כה קצר, אין לי לחשוש מללמוד אותה ואוכל להתגייר, חשב בליבו. למשמע הבקשה המוזרה, הגיבו שני התנאים בצורה שונה. בעוד ששמאי הקפיד עליו ועל רעיונו המוזר וסילקו מעל פניו,

 

הלל קיבל אותו בסבר פנים יפות והשיב לו: "בסדר, אלמד אותך את כל התורה כולה כשאתה עומד על רגל אחת".

 

מה הוא אמר לו? כיצד הוא הספיק ללמד אותו את כל התורה בזמן כה קצר? הרי אנחנו מודעים לאורך האין סופי של התורה?

 

המענה לא איחר מלהגיע. "אלמד אותך כלל אחד שכאשר תדע אותו, תדע את הכלל הגדול והמקיף של התורה, את שאר התורה "הפרטים" תשלים כבר אחר כך" אמר לו הלל.

 

מהו הכלל? שאל הגוי בסקרנות (כאשר הוא עומד על רגל אחת…)

 

"ואהבת לרעך כמוך" אמר לו הלל. או בלשון הגמרא – "דבר השנאוי עליך, אל תעשה לחברך". אמר לו.

 

נחשוב: האם הלל "עבד" עליו? האם אכן מי שיאהב את חבירו יקיים את כל התורה כולה, הרי אנחנו יודעים שזה לא כך… התורה כה גדולה ורחבה ויש בה הרבה הרבה מצוות?

 

ההסבר בכך מופיע בדברי רש"י, הפרשן התלמודי הגדול. כאשר אדם מפתח את כושר האהבה שלו לזולתו, לקרוביו, לחבריו, לסביבתו, ולכל מי שהוא פוגש ונתקל בו, הוא מפסיק לחשוב רק "על עצמו" ולפתח את האגו שלו והוא עסוק גם בלהעניק ולתת לאחרים, בפרט לאלו שהוא מכיר להם טובה או נהנה מהם אי פעם.

 

בשלב השני, מסביר רש"י, הוא יחשוב על אלוקים, שנתן נותן ויתן לו את החיים ואת כל מה שיש בהם, הוא יפתח אהבה והכרת הטוב עזים כלפי ריבונו של עולם והוא יחתור בכל כוחו למלאות, עד כמה שהוא יכול, את רצונו. כך הוא יגיע לקיום כל התורה כולה.

 

לכן זהו הכלל הגדול בתורה. "אם תקיים את זה", אמר הלל לגוי, "מבטיח אני לך כי תגיע כבר לקיום כל התורה כולה…"

 

בימי ספירת העומר בתקופת התנאים, מתו עשרים וארבעה תלמידי רבי עקיבא. מדוע נגזרה עליהם גזירה כה חמורה? "מפני שלא נהגו כבוד זה בזה" מסבירה הגמרא. כעת אנו יכולים להבין את החומרה שבדבר. אדם שלא אוהב ומכבד את חבירו, גם לא יאהב ויכבד את קונו, לכן נגזרה עליהם גזירה כה קשה וכואבת.

 

נשכיל גם אנו, בפרט בימים אלו, להתחזק במידת "ואהבת לרעך כמוך" וממנה לשגשג ולצמוח לקיום כל התורה כולה.

 

אמן.