אתה מוזמן לטעום

בא לגלות כיצד מנחה אותנו התורה לנהוג כשאנו לא יודעים בבירור מי הבעלים של החפץ