מתי כבר נשתחרר?

ההודעה על מתן תורה המתקרב, היוותה בשביל עם ישראל בשורה חגיגית, של שחרור וגאולה, של חירות, מה שגרם להם באופן טבעי, לחכות ולצפות. ממש כמו אסיר שקיבל הודעה על שחרורו, לבוא היום הגדול והמשמעותי, לבוא יום מתן תורה.

 

יצחק היה כלוא מזה חדשים ארוכים באחד מבתי הסוהר בארץ. לא נכנס לפרטי הארועים שהובילו אותו למקום הזה, אך אין ספק שהיתה זו חוויה קשה מאוד עבורו, כמו גם עבור כל אחד שנאלץ לחוות חוויה מהסוג הזה.

 

בין כתלי תאו החשוך, הזמן חדל עבורו מלכת. התקווה שלוותה אותו בתחילת כליאתו, שערעורו בערכאה הגבוהה עוד יתקבל, מזמן התמוגגה. מחשבה זו שעזרה לו להתמודד עם הכאב, התבררה כלא ריאלית והתקווה פינתה את מקומה ליאוש ודכאון עמוק.

 

באחד הימים, הכל השתנה.

 

יצחק נקרא אל משרדי הנהלת הכלא ושם התבשר בחגיגיות כי ענשו קוצר והוא עתיד להשתחרר בתוך פחות מחודשיים ולצאת לחופשי. נקל יהיה לשער את גודל השמחה שפרצה בליבו, אושר שהתקשה יצחק להסתיר מיתר האסירים, אך גם נקל לשער כיצד עברו עליו הימים הבאים עד לשחרור המיוחל. היאוש והדכאון הפכו בין רגע לציפייה דרוכה ומורטת עצבים שהזמן כבר יחלוף, שהיום המיועד יגיע ושסיוט הכלא יהיה כבר מאחוריו. יצחק מצא את עצמו סופר את הימים, את השעות ואת הדקות, מייחל ומצפה לצאת כבר לחפשי. באופן טבעי, הוא התחיל לסמן לעצמו בכל יום כמה ימים כבר חלפו וכמה עוד נותרו לו…

זהו בדיוק עניין ספירת העומר.

עם ישראל מצא את עצמו כלוא במצרים, לא רק כלא גופני אלא גם כלא רוחני. עם ישראל היה שקוע בטומאה, הרחק מרוחניות ומאלוקים. כשהקב"ה גאל את ישראל והוציא אותם בחג הפסח מארץ מצרים, הוא לא הסתפק רק בשחרורם הפיזי, אלא הבטיח להם הבטחה גדולה ועצומה: בעוד חמישים יום, תצאו גם מהכלא הרוחני שלכם, מטומאת מצרים והעמים ותזכו לעלות ולהתעלות, להתקרב ולהתקדש. כל זה יקרה בחג השבועות – במתן התורה על הר סיני.

 

ההודעה על מתן תורה המתקרב, היוותה בשביל עם ישראל בשורה חגיגית, של שחרור וגאולה, של חירות, כי הרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" והידיעה כי בעוד זמן לא רב עתידים הם להפוך לעם נבחר, עם שמקבל תורה, עם שזוכה לחיות יום יום עם קרבת אלוקים, תורה ומצוות, גרמה להם באופן טבעי, לחכות ולצפות, ממש כמו אסיר המקבל הודעה על שחרורו ושש לקראת היום הגדול והמשמעותי, יום מתן תורה.

הציפייה הזו, באה לידי ביטוי בספירת העומר.

במצווה זו, אנחנו סופרים את הימים ואת השבועות שחלפו ומונים את הזמן שכבר חלף ומאותת לנו כמה אני קרובים ליום החגיגי, יום מתן תורה.

 

כידוע בדברי חכמינו בכל שנה ושנה בתאריך של כל חג וחג ההשפעה והקדושה של החג חוזרת ומתעוררת שוב כמו בזמן שבו התרחשו האירועים והניסים.

 

אשר על כן גם בימינו אנו, זוכים בחג הפסח להתעוררות מחודשת של השפעת הגאולה על עם ישראל ובכוחה של ספירת העומר שאנו סופרים בכל יום ויום לעורר בתוכנו התרגשות, הכנה וייחול לדרור הרוחני שירד עלינו בחג השבועות הבא עלינו לטובה.