מלחמת יוון בימינו

ההבדל הגדול בין אדם טוב לכלב טוב - על המאבק הבלתי נגמר עם היוונים וכיצד נביא בעצמינו את הנצחון

לפני שנים רבות החליט חכם אחד לעשות נסיון חברתי מעניין. הוא רצה לבחון את האפשרות ללמד את החתול שלו התנהגות אנושית רגילה ולנסות לראות אם יצליח ויוכל להשתלב בחברת בני אדם. לצורך כך הוא החל לאלף זמן ממושך את החתול וללמד אותו התנהגות מנומסת. הוא לימד אותו לשמור על נקיון בגדיו, להתנהג בעדינות ולבצע משימות שונות. לאחר שראה שהחתול הצלח לקלוט את המיומנויות השונות, הזמין את חבריו למסיבה גדולה, שבה תכנן להראות לכולם את יכולותיו של החתול כאשר הוא ישמש כ…מלצר. בהגיע היום, הלביש את החתול בגדים יפים, עשה איתו חזרות אחרונות והיה נראה כי החתול עומד במשימה בכבוד. הערב הגיע, המוזמנים כולם התקבצו בסקרנות בביתו והתיישבו לצד השולחנות הערוכים. בהשמע האות החל החתול לעשות את דרכו באולם כשהוא נושא על שתי רגליו הקדמיות מגש ובתוכו האוכל. הלך החתול לאיטו עם המגש הסתכל בגאווה חתולית לכל עבר וקצר תשואות מהקהל. אלא שדבר מה קטן שיבש את כל החגיגה. עכבר קטן שהצליח להתגנב למקום עבר במהירות לנגד עיניו של החתול. החתול, שמט את המגש ירד על רגליו והחל לרוץ במהירות אחרי העכבר. שום דבר לא עמד בדרכו, לא השולחנות עמוסי הכלים השבירים ולא מבטו הזועם של בעליו, ברגע אחד הוא הפך מחתול יפה ומאולף לסתם עוד חתול רחוב.

המשל הזה יוכל להמחיש לנו את מאבק היהודים ביוונים שאותו אנו מציינים בחג החנוכה. "מאבק" אמרנו ולא "נצחון". משום שמפתיע לגלות, כי המאבק ביוונים עדיין לא הסתיים, הוא מתחולל גם בימינו אנו וכי לנו עצמינו יש תפקיד מכריע במערכה נגדם.

את הרקע ההיסטורי לחג החנוכה כולנו מכירים. שמענו על מלחמת היונים ביהודים, קראנו על נצחונם הלא טבעי של קומץ המכבים על הצבא היווני הענק ולמדנו שמוטלת עלינו החובה להדליק כל שנה נרות חנוכה להעלות את זכרון הנס ולהודות לאלוקים שהצילנו מידי היוונים. אך ננסה להבין: מה היוונים רצו מעם ישראל? מדוע הם גזרו עליהם גזירות? האם הם רצו רק לכבוש את ישראל וירושלים או שהיתה להם סיבה נוספת?

בתפילת החנוכה אנו מזכירים: "בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", עיקר מטרתם של היוונים במלחמתם בעם ישראל היתה, אפוא, להעביר את העם היהודי מדתו, לשכח ממנו את התורה ולמנוע ממנו לקיים את חוקי המצוות. מי הם היו היוונים? מה כל כך הפריע להם שהעם היהודי חי בארצו ומקיים את התורה והמצוות?

חכמינו מלמדים אותנו כי דווקא המדע שהתפתח ופרח ביוון, עד שצמחו מתוך יוון גדולי הפילוסופים, המוזיקאים, המתמטיקאים והרופאים, הוא זה שבאופן מפתיע הוביל אותם לנסות ולהשכיח את התורה מעם ישראל. זאת משום שהידע והחכמה שהגיעו אליו היוונים, הוביל אותם לידי דעה מהפכנית באותה תקופה, אשר בעקבותיה הם יצרו תרבות חדשה. היוונים טענו, כי כיון שהאדם מסוגל להגיע בכוחות עצמו להבנת העולם ולהכרת מעמקי הטבע באמצעות המדע המפותח,

הוא גם מסוגל בכוחות עצמו לחשוב ולהחליט בשאלות המוסריות והערכיות שעומדות בפניו יום יום, מה ראוי לעשות בהם וכיצד נכון להתנהג לגבם. אדם יכול להיות חופשי ולדעת מעצמו כיצד לחיות, הם סברו, ואין שום הצדקה למרות מעליו שתתן לו הוראות. גם בלי קיום מצוות דתיות, אדם יכול בהחלט להיות אנושי, מוסרי וטוב. מכח הבנה זו יצרו היוונים את מה שמכונה "תרבות יוון", הם התחילו בהיאבקויות ספורטיביות שונות, הכל בשביל לשעשע את האדם בן החורין והחפשי.

היהדות, שהעיקרון המרכזי שבה הוא ההכרה כי על האדם להתכופף בפני האלוקים שמעליו ולחיות על פי הוראות התורה הקדושה, משום שהאדם בכוחות עצמו אינו יכול להגיע להבנת הטוב והלא טוב, היתה ליוונים לאויב עיקרי ומאיים ולכן הם ניסו מאוד להכניע את היהודים ולשכח מהם את התורה והוראותיה, עד שגזרו היוונים על יהודי התקופה שכל אחד מהם יכתוב על קרן השור (כלי העבודה המרכזי באותם ימים, שימש לחרישה ועוד) "אין לנו חלק באלוקי ישראל". את התורה,

סברו היוונים, יש לתרגם ליוונית ולהופכה מספר הוראות ומצוות לספר מדע והסטוריה בלתי מחייב.

מדוע זאת טעות? האם אכן אדם לא יכול להיות טוב גם ללא תורה ומצוות? הרי ישנם סביבנו כל כך הרבה אנשים טובים, שחלקם אינם שומרי תורה, אז מדוע צריך את התורה?

החתול המאולף מסביר את העניין היטב. גם אם האדם ללא התורה, יכול להרגיל את עצמו בהתנהגות מנומסת אנושית ומוסרית, אבל הוא נשאר בן אדם. עם הדחפים, הכעסים, הרצונות והתאוות המצויות אצל כל אדם. ברגעים יפים ונוחים הוא אכן יתנהג במוסר ובדרך ארץ אך ברגעי משבר ומבחן, כשנטיותיו האנושיות הטבעיות ידחפו אותו לבצע מעשים שנוגדים את העקרונות שהוא עצמו מאמין בהם, הכל יקרוס ויישבר. העקרונות ישתנו לפי הצורך ויותאמו לרצונותיו השונים. רק אדם שמקבל על עצמו את מרות התורה והמצוות ומיישם את המוסר והדרך ארץ האלוקיים כפי שהם מועברים אלינו בתורה וספרי הקודש, יהיה מסוגל גם ברגעי מבחן להיות מוסרי ואנושי מרוסן ובעל דרך ארץ. אצלו ההתנהגות החיצונית לא מגיעה מאילוף או מצרכים חברתיים אלא מהוראות מגבוה שאינן משתנות גם כשזה לא נוח לו.

גם בימינו השפעת התרבות והאמונה היוונית פרושה ברחבי העולם המערבי הבז לכל דבר שבקדושה ולכל הוראה או ציווי שמגבילים את החופש האנושי. כי אכן המערכה נגד יוון ועקרונותיה לא הסתיימה. גם לנו יש בה תפקיד: להדליק את אור התורה בלבינו ובבתינו כי רק כך ננצח ונתגבר על העם היווני. ככל שאנחנו נתחזק ונתקרב לחום מדורת התורה, כך נבער מהעולם את הרע ופירותיו ונוכל באמת לחגוג את נס החנוכה.