לקחת ברצינות את החטאים

על כל אחד ואחד להתבונן איך שבערב יום הכיפורים הוא היה אדם מטונף בחטאים, ובמוצאי יום כיפור הוא איש אחר לגמרי. איש שהקב״ה טיהר וניקה אותו. המאמין כך בכפרתו הוא אשר יזכה באמת להתכפר ולהיטהר ביום הכיפורים

הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"א:

 

"עיקר עבודת הימים הקודמים ליום הכיפורים, להכיר בחומר הפגם של החטא. לפעמים יש לאדם עניינים מסוימים שהוא 'לא לוקח אותם ברצינות', לפעמים זה בין אדם לחברו, ולפעמים דברים כלליים אחרים, וכל זמן שהוא לא מתייחס ברצינות לחטאים אלו, הוא לא מחליט בקשר אליהם לחדול והוא מבקש באמת, ואז חסר לו גם בעצם כפרת יום הכיפורים וגם בקבלה להבא", כך אמר הגאון הגדול רבי נסים קרליץ, בדברי חיזוק והתעוררות שנאמרו בשכונת רמת אהרון.

 

"התורה לא הבטיחה שיוה"כ לבד מכפר, אלא אפילו לשבים עדיין לא מובטחת הכפרה המיוחלת. לא כל אחד זכאי לתואר של מאמין בכפרתו, רק מי שמקדים להבין כמה הוא מלוכלך ע"י החטא, והוא מצליח בכל זאת להאמין להבטחת התורה שיום הכיפורים ינקה אותו, הוא אשר יזכה לכפרה"

 

הגאון הגדול שליט"א, עורר "שכך קורה עם יום הכיפורים שלנו. איננו יכולים לרמות את עצמנו שאנחנו כה מאמינים בכפרתו, ונראה יותר שפשוט אנו לא מאמינים בעומק פגם החטא וחומרתו. לכן נתבע מאיתנו להתכונן ליום הכיפורים בעבודה גדולה של הכרה בעומק החטא, להשתדל להתעמק, מה נורא שבשר ודם מעז לעשות נגד רצון ד', ואחר הכרת החטא נמשיך עוד להתבונן חסדי ד' עלינו שנתן יום כזה שבו אפשר לשוב ולבקש מחילה, והוא הבטיח שברוב רחמיו מנקה הכול.

 

על כל אחד ואחד להתבונן איך שבערב יום הכיפורים הוא היה אדם מטונף בחטאים, ובמוצאי יום כיפור הוא איש אחר לגמרי. איש שהקב"ה טיהר וניקה אותו. המאמין כך בכפרתו הוא אשר יזכה באמת להתכפר ולהיטהר ביום הכיפורים"

 

בסיום דבריו אמר הגאון הגדול שליט"א, כי יש להעיר הערה חשובה למעשה במצוות התשובה. כידוע, אחד מחלקי התשובה שהוא מעכב את התשובה, לקבל על עצמו להבא שלא יחטא עוד.

 

והמהלך בזה הוא, שבאמת האדם מחליט בליבו שלא ישוב לחטוא, אך האדם הרי מכיר את עצמו וחושש להבטיח בפה מלא על העתיד שמא לא יעמוד בהבטחתו, לכן תיקנו לבקש שהקב"ה ייתן לו את הכוח לקיים מה שרוצה ומקבל על עצמו. ולמרות שאין ממש קבלה מפורשת, מכל מקום, זה שרוצה בכך בכל ליבו ומבקש מעומק הלב שיעזרהו השי"ת לעמוד בזה, זו בכלל קבלה היא, ויוצא בכך מצוות תשובה ביום הכיפורים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שכל אחד יחליט ללכת בדרך האמיתית והטובה, ויעזרו לו שיאמין ביום כיפור, ויקבל עליו באמת את מה שהוא צריך לקבל.