העבירות של הצדיקים

׳ישראל מאיר! היום מלאו לך שמונים וארבע שנים ועדיין לא עשית תשובה, מה יהיה ממך?!׳. כך סיפר תלמיד חכם אחד ששמע באוזניו איך שגאון הדור הקודם בעל ׳החפץ חיים׳ דיבר פעם לעצמו בעת חשבון הנפש בחדרו.

 

'ישראל מאיר! היום מלאו לך שמונים וארבע שנים ועדיין לא עשית תשובה, מה יהיה ממך?!'. כך סיפר תלמיד חכם אחד ששמע באוזניו איך שגאון הדור הקודם בעל 'החפץ חיים' דיבר פעם לעצמו בעת חשבון הנפש בחדרו.

 

הצדיקים חשים כי יש להם הרבה עבירות, אבל פרעה הרשע אמר 'חטאתי הפעם'. הוא חטא רק פעם אחת. מכל העבירות שלו ששחט שלוש מאות ילדי ישראל בדמם והעביד את העם עבודת פרך וכו', ידע רק על חטא אחד ורק בשוגג (חטאתי היינו שוגג). והנה להבדיל אלף אלפי הבדלות, רבנו ניסים בחיבור הוידוי שלו הוא מפרט 'מלא חטאים שהזמן לא יכלה למנות אותם'…"

 

כל כך פשוט. מי שלובש בגד משי- כל אבק קל הנופל עליו-ניכר, אבל מי שלובש בגד פשוט לא ניכר עליו גם לא כתם גס. באמת, הצדיקים הטהורים והקדושים, כל דבר שאינו נקי לחלוטין ניכר עליהם והם מזדעזעים ובוכים לשוב אל הניקיון וחוזרים בתשובה, אבל הרחוק מהקב"ה שנפשו מלוכלכת בכל מיני טומאות, אינו מרגיש בשום דבר.

 

אם אדם ישים לב, יש לו כל כך הרבה על מה לשוב. על כל צעד ושעל. מי מדבר על משא ומתן ומסחר: שקרים, גניבה, גזילה, אונאה, ובחיי היום יום, חסרון בשמירת העין והפה. העלבת בני אדם הקרובים אליו וכדומה. רק שכאמור, מי שלבוש שק ולא שם לב על דרכיו, אינו מוצא בידו עבירות…

 

[עפ"י יתד נאמן]