סימן טוב לימים אלו

באותו רגע חשבתי לעצמי, כי הנה זה הרגע של הניסיון שלי... התגברתי עד מאוד ולא יצאתי משלוות הנפש לכעוס על המצב כלל וכלל.

המשנה ברורה כותב: "כל אלו העניינים (תפוח בדבש, ראש כבש וכו') עושים הכל לסימן טוב, ולכן פשיטא שיזהר מאוד שלא יכעוס בימים האלו מלבד גודל האיסור כדי שיהיה לסימן טוב".

 

סיפר רבי יהודה פתיה זצוק"ל, כי באחד מלילות ראש השנה בירושלים, התארחו על שולחנו כחמישה עניים. בעת תחילת הסעודה אחד האורחים העניים עשה תנועה לא רצויה וכל הנרות שהיו על השולחן נפלו, התהפכו, נשפכו ו… חושך בחדר. לא כעסתי עליו.

 

קמנו להשיג נרות אחרים ושמן, העבירו אש מאש ישנה, האירו שוב את השולחן.

 

לאחר כמה דקות, הרבנית נכנסה עם מגש גדול עמוס דגים מעשה ידיה להתפאר. היא התקרבה לשולחן ו… החליקה על שאריות השמן שעל הארץ. הכל נשפך. והיא על הארץ גונחת מכאב (ודגים כבר לא יהיו. לראש ולא לזנב) קמתי לסייע לרבנית ולהרימה מהקרקע, וגם אני החלקתי ונשתטחתי על הארץ בסמוך לה….

 

באותו רגע חשבתי לעצמי, כי הנה זה הרגע של הניסיון שלי…

 

התגברתי עד מאוד ולא יצאתי משלוות הנפש לכעוס על המצב כלל וכלל.

 

ובאותה שנה אכן זכיתי לשנה טובה, היו לי הרבה גילויים גדולים וחידושים בתורה בנגלה ובנסתר.

 

(מתוך הספד של רבי יעקב שליט"א, על אביו הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל, במלאות שנה להיסתלקותו)