שנינו נולדנו באותו הכפר

מרדכי פופיק ארנון בשיחה מיוחדת עם חברו על האמונה, האמת ומה שהיא מחייבת...

ברוך ואני נולדנו באותו הכפר,ומאז אנו צועדים זה לצד זה. אנחנו חברים בלב ונפש.יחד עברנו, "יסודי", תיכון" "בי"ס חקלאי",."נח"ל" "קיבוץ" "צבא" בשלב מסוים בחיים כששנינו היינו בביצה "התל אביבית", אני שיניתי את כוון חיי לעבר ה"גוש השחור" החרדי. ברוך ידידי בנפש נשאר "בביצה" התל אביבית.כך נשמעה השיחה בינינו כשנפגשנו לאחר זמן.

ברוך: תגיד, מרדכי, מה אתה עושה? אתה נהייה "דוס"? אין לך מה לעשות?

חיים רק פעם אחת?

אני: אתה צודק! אכן חיים רק פעם אחת, ולכן החלטתי ללמוד את 'תורת

ישראל', וכשנוכחתי שיש בורא לעולם, והתורה הזאת היא האמת! החלטתי לקיים גם את מצוות השם. אני יודע שזה לא IN אבל זו האמת, ואני לא יכול לעשות שקר עם עצמי.

ברוך: תוכיח לי!

אני: כמה אתה מוכן לשלם בעבור ההוכחה? (אני שואל בחצי הומור).

ברוך: מה פתאום לשלם?!

אני: תגיד כשאתה בא להירשם לאוניברסיטה אתה לא משלם שכר לימוד?

אתה בא ואומר לפקיד הרישום – "בוא הנה, תוכיח לי את משפט פיתגורס"! אתה משלם כמו תאתאל'ה תבין ותקילין, ועוד משלם מראש!

לא כך?!

ברוך: כמה אתה רוצה?

אני:: 20.000 יורו.

ברוך: השתגעת?!!

אני: או קיי, אשאל אותך אחרת, – אם אני אוכיח לך שהתורה אמת, אתה

מתחייב לי עכשיו בתקיעת כף שאתה תקיים אותה???

ברוך: אהה.. אני..אהה.. לא יודע.. אני לא יכול להבטיח.

אני: אתה רואה, אתה סתם "מזבל", לא האמת מעניינת אותך אתה רוצה להפיל אותי כדי להצדיק את דרכך. אתה מפחד לאבד את "ההנאות" שאתה חי וניזון מהם היום וכל יום, ואפילו הם שקר. בשבילי – אמת זה דבר מחייב!

אמשול לך משל למה הדבר דומה. אילו תעית במדבר ימים רבים ללא אוכל ומים ובאפיסת כוחות ולשונך היבשה משתרבבת החוצה, ושפתיך מתבקעות מצמא, והנה, אתה מגיע לישוב, בבית הראשון שאתה נכנס עומד על השולחן בקבוק מלא מים, אתה מתנפל על הבקבוק מקרב אותו אל שפתיך. ואז, בהרף עין אתה רואה כתוב פתק על הבקבוק – "רעל ציאניד". . מה דעתך ברוך, האם תשתה את המים או לא?

ברוך: כמובן שלא!

אני: אתה רואה- האמת מחייבת גם אם היא לא "נוחה ולא מהנה".עובדה

ידיעת האמת "שציאניד" הוא רעל קטלני לא אפשרה לך לשתות את המים אעפ"י שהיית צמא מאד מאד!!. האמת מחייבת!.

ברוך: אתה באמת יכול להוכיח לי שהתורה אמת?

אני: כן!

ברוך: איך? אני מוכן לשמוע.

אני: ואם אוכיח לך זה יחייב אותך?

ברוך: כן.אני מתחייב.

אני: זכור האמת מחייבת.- אם לא תבין משהו, עצור אותי ושאל. בסדר? אתחיל בשאלה כמו יהודי – אתה יודע למה יהודי עונה בשאלה?

ברוך: לא.

אני: למה לא??

"תגיד לי ברוך, איך הגעת לכאן? לעולם? איך נוצרת, ואל תגיד שההורים שלך הביאו אותך לעולם, כי אשאל עליהם ועל הוריהם ועל הורי הוריהם, עד שנגיע 'למפץ הגדול', שהוא לדעת המדענים ההתחלה. ואם הגענו אליו, אשאל אותך וגם אותם, מה היה לפני המפץ הגדול, – אם לא היה כלום אזי מנין נהיה מפץ, אם אין כלום אז אין כלום, ואם היה 'משהו' אם כן השאלה עוברת אל 'המשהו' איך הוא נוצר? כדי שיהיה מפץ צריך שיהיה 'מקום' (מרחב) צריך משהו שיתפוצץ, צריך גם סיבה לפיצוץ.

אם כן ה'מפץ הגדול' כתשובה לשאלה איך הכל התחיל, אינה נכונה, כי המפץ התרחש כשכבר היה 'משהו', אם כן השאלה איך 'המשהו' נוצר?.

ברוך: הוא נוצר מעצמו!!

אני: ציפיתי לתשובה הזו. כי גם אני נתתי אותה לאלה ששאלו אותי.אעמיד את הדברים בצורה הגיונית מופשטת שגם אפלטון התמודד איתה. אפשר לומר על המציאות רק שני היגדים, או שהכל התחיל, או שהכל היה תמיד. אם נגיד שהכל התחיל הרי שלפניו לא היה כלום, אז הכל נוצר מלא כלום, הרי ההיגיון מחייב שאין יש מאין.

ואם תגיד שהוא עשה את עצמו נשאל מתי הוא עשה את עצמו. לפני שהוא היה קיים או אחרי. אם לפני הרי הוא לא היה קיים אז איך הוא יכול לעשות משהו הרי הוא אינו קיים.

ואם תגיד שהוא עשה את עצמו אחרי שהוא היה קיים, אזי אין צורך שיעשה את עצמו שהרי הוא כבר קיים.

ברוך: אז אני טוען שהמציאות הייתה תמיד.

אני: האם אתה מכיר במציאות משהו תמידי, שפירושו שאין לו התחלה וממילא אין לו סוף? הרי כל המציאות (היוניברס) הוא חומר מורכב, לפחות משני מרכיבים – חומר וצורה – וכל דבר מורכב הוא מוגבל וכל דבר מוגבל יש התחלה וסוף. אם כן אי אפשר לומר שהעולם תמידי ואין לו התחלה ואין לו סוף.

ברוך: אני צריך לחשוב על זה ולעכל את זה.

אני: או קיי נפגש בשבוע הבא.