השבת האחרונה של השנה

הרב אליעזר הילמן, קורא לנו לפתוח עיניים בימים האחרונים של השנה: שבת זו שמתקרבת אלינו היא השבת האחרונה לשנה זו. אין ספק שהשתדלותנו לכבד את שבתות השנה, אם במעט ואם בהרבה, אך כראוי- ודאי שלא הצלחנו לכבדם.

שבת זו שמתקרבת אלינו היא השבת האחרונה לשנה זו. אין ספק שהשתדלותנו לכבד את שבתות השנה, אם במעט ואם בהרבה, אך כראוי- ודאי שלא הצלחנו לכבדם.

עד כדי כך אמרו חכמינו ז"ל, "שלא יהא דיבורך בשבת כדיבורך בחול… הילוכך בשבת כהילוכך בחול" ועוד מאמרי חז"ל בצורת כיבוד השבת במאכל, במשתה, בכסות נקייה ועוד ועוד.

עדיין נותרה ההזדמנות לתקן, ישנה עוד שבת אחרונה לשנה זו!!!

לאורח נכבד מכינים סעודה כפי כבודו: בשר, דגים, תוספות ומטעמים, אך אם האורח נשאר לשנה שלימה, ודאי שלא בכל יום יערכו לכבודו סעודה כביום בואו.

אך היכן תיבחן הערכתם לכבוד האורח? כאשר לפחות ביום האחרון לשהותו בביתם יערכו לכבודו סעודה מכובדת כהוגן, בכך ייוודע שכבודו לא פחת בעיניהם במשך השנה.

נשתדל  נא ונתאמץ בשבת זו שייראה שעדיין כבודה גדול  אצלנו, ורוצים אנו מאוד לכבדה כערכה.

בכיוון זה יש עלינו לנצל את מעט הימים שנותרו לנו עד יום הדין, לגלות מעט יותר סובלנות לסובבים אותנו, להעביר על מידותנו, גם אם נראה לנו משום מה שפוגעים בנו, כי הרי "המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו".

נתפלל את תפילות הימים הללו בכוונה, ונוכיח שכך באמת רצינו להתפלל כל השנה, אלא שלא כל כך הצלחנו… נוסיף בלימוד התורה יותר ברצינות, יותר ברציפות, יותר בכמות ובאיכות. כדאי הוא המאמץ של הרגע האחרון!

אל נא נמתין בשאננות אדישה לשמיעת גזר הדין אשר יקיצנו באחת מן החלום המתוק. כל העושה מצווה אחת קונה לו סנגור אחד, וכל העושה עבירה אחת קונה לו קטגור אחד…

וזו ההזדמנות לקחת את העניינים לידיים

התורה ומצוותיה אינם דברים הנמצאים במרומי השמים או בארצות נידחות מעבר לים או בכל מקום אחר הדורש מאמץ כדי להשיגו.

התורה אינה מיועדת לאנשים מיוחדים שרק הם כאלו שיכולים להשיגה. התורה מיועדת לכל העם, כל החפץ לזכות בה- הרי היא מוכנה ומזומנת בפיו ובלבבו לעשותה.

  "…לא בשמים היא לאמור מי יעלה לנו השמימה…

        כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו"

כל יהודי באשר הוא יכול לזכות ולקנות חלק בתורה, על ידי לימוד תורה וע"י כך לקיים את כל המצוות, בדיוק הנכון והנחוץ.

קשה לטעון: "אינני יודע את ההלכה ולכן לא קיימתי את המצוות כפי הנדרש", הן מעבר לרחוב ממתין עבורך בית כנסת ושיעורי תורה, בהם תוכל ללמוד כל מה שדרוש לקיום חייך היהודיים. ברוך ה' זכינו, ובכל מקום מתקיימים שיעורי תורה רבים ומגוונים, כל אחד יכול למצוא בהם שיעור כלבבו, ולעלות ולהתעלות בתורה ויראת שמים. די להציץ הצצה אחת מחלון הבית ולראות איך נראים החיים ללא תורה ומצוות- ה' ירחם…

הקדוש ברוך הוא פונה אלינו בסוף פרשת ניצבים, ומבקש מאיתנו "ובחרת בחיים… למען תחיה אתה וזרעך". בחירה בלימוד התורה היא הכרעת חיינו וחיי בנינו, לחיים של איכות, חיים בעלי תוכן יהודי מלא.

ימים ספורים נותרו לנו עד ראש השנה. ננצל אותם היטב ללימוד תורה ולקיום מצוות, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה. ובחרת בחיים!

כדאי להשקיע בסנגורים אשר יכריעו את הכף לחתימתנו לשנה טובה ומתוקה!