'במה אתם יהודים?'

זה קרה בהיכל הספורט ׳נוקיה׳ ביד אליהו, ההיכל היה מפוצץ באנשים, ושידורים ישירים התקיימו בו לכל רחבי העולם, כולם היו במתח מה הולך להתרחש, ומה הוא יגיד. הוא עלה לבמה, הביט סביבו והכריז בקול רם את השאלה: ׳במה אתם יהודים?׳ ׳אם אתם מגדלים שפנים וחזירים ולא יודעים מה זה יום כיפור או שבת אז במה אתם יהודים?׳

 

 

והשאלה הזאת עדיין תקפה עד היום.

 

כן זה קרה לפני 20 שנה, המעמד היה ועידת 'דגל התורה' ועל הפרק עמדה השאלה האם המפלגה מצטרפת להקמת ממשלה בראשותו של שמעון פרס, בעולם כולו ציפו והמתינו למוצא פיו של הגאון רבי אליעזר שך זצ"ל.

 

אז אם השאלה הזאת מטרידה גם אתכם, ומה סיפרו הקיבוצניקים שהדהימו את הרב שך עיינו בנאום מתחילתו ועד סופו הוא פשוט מרתק, הריהו לפניכם:

 

'האמת, אומר לכם כי לא התכוננתי ולא כיוונתי לדבר לפני ציבור כה גדול. אני מלא התפעלות ממראה הציבור הזה, ויש לי אימתא דציבורא.[פחד ציבור] חשבתי לעצמי, מה אוכל להוסיף, אבל דבר אחד משמח אותי, בראותי את הצימאון העצום הזה לשמוע דברים לחיזוק התורה ולחיזוק הדת. וברצוני לומר כמה דברים נכונים וישרים, בלי שום סיבות פוליטיות ונגיעות אחרות, אלא האמת הנקייה כמות שהיא.

 

רבותי, אנו חיים בתקופה איומה ונוראה: אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. כל המלחמות והתהפוכות לא התחילו היום. זה התחיל עוד מן המלחמה העולמית הראשונה, שעד היום לא נשקטה, ורק הקדוש ברוך הוא יודע מה עוד צפוי. כל המדינות מתחזקות, כל אחת ונשקה בידה, ומתחזק בנשק משוכלל. אבל אנחנו, עם ישראל, אנו כבשה אחת בין שבעים זאבים. אבל יש דבר אחד שצריך לחזק כל יהודי, היכן שהוא נמצא, יותר מהנשק החזק ביותר, יותר מן המדינות הגדולות- היהודי השומר על יהדותו חזק פי אלף יותר מהכל. עברנו גלות אחר גלות, גזירות ושמדות; עמים חזקים קמו עלינו להשמידנו אלפי שנים, ואנו שרדנו, בידיים ריקות, ללא נשק. מהו סוד קיומנו? איך ניתן להסביר את המופת הזה?

 

אלא, שאת היהודי לא ניתן להשמיד. יהרגו אותו, אבל בניו ימשיכו לדבוק בתורה. כל זמן שהיהודי לא מנתק מורשת אבותיו, הרי הוא קשור עם התנאים וכל הצדיקים, עם אברהם, יצחק ויעקב-הם חייו. העולם כולו יאבד, אך היהודי יחיה לעד. כל עוד מחזיק בדרך אבותיו, ולא מחפש חכמות ואידיאולוגיות זרות.

 

מהו ייחודו של היהודי הלומד חכמות ושפות זרות? הלא זאת גם הגוי יודע, ובזה שקוע. אך אם אינו יודע פרוש המילים בסידור- מה הוא הקשר שלו עם אביו? ומי שאין לו קשר עלול חס וחלילה להיאבד. אומה שאין לה קשר עם אבותיה, מלכתחילה נגזר דינה להיאבד, היא לא תקום ולא תהיה.

 

פוגשים ילד בבית­ הספר, והוא אומר כי המורה ביאר לו את משמעות הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו", כאילו זה דבר השייך להיסטוריה, והיום זה לא נוגע לנו חס וחלילה. ישנם קיבוצים שאינם יודעים מה זה יום כיפור, שבת ומקווה- שום ידיעה, ומגדלים שם שפנים וחזירים. וכי יש להם קשר עם אבותיהם? איך תהיה תקומה לדור הזה, שרואים את האב אוכל ביום הכיפורים?

 

באו אלי שני אנשים מן הקיבוצים, אשר התקרבו ליהדות, וספרו לי כי עד גיל מבוגר לא ידעו מה זה "שמע ישראל", ופחדו להיכנס לבית הכנסת, וכי זה נקרא עם יהודי? ואותם צריכים להחזיק ולשלם חובותיהם על ידי תשלום מיסים… אם תהיה מלחמה, במה הם יילחמו? הרי האומות יותר חזקים מהם.

 

בתורה כתוב כי עם ישראל הפך לעם עוד בטרם נכנס לארץ ישראל, כאשר כרת ברית עם התורה. טרטוריה אינה העיקר. אדמה ניתן לקחת במלחמה,אבל העם יכול להישאר קיים. בזה ניחשב לעם. בועידת סן-רמו ויתרו על כל ארץ ישראל, אפילו על עבר הירדן, ומה נשאר לנו מזה? כמה עיירות…

 

ובמצב כזה הדבר היחיד שיכול לשמח אותנו, הוא כאשר אנו רואים שצמאים לדבר ד'. הבה נתאר לעצמנו יהודי עני ודל, העמל לפרנסתו כל השבוע. מסתובב בכפרים, וביום שישי, הוא רוחץ לכבוד שבת, בא לביתו ושר "שלום עליכם מלאכי השלום"- הרי הוא כמו מלך, אשתו מלכה, ובניו- בני מלכים. מי המאושר והשמח- אותו עני מרוד, או העשיר שאינו יודע לאן בניו ובנותיו הולכים?

 

אלו דברים פשוטים, אך צריך לומר אותם. הדבר שמשמח אותי מאד הוא שאני רואה, שיש ציבור הרוצה לשמוע את דבר ד' בלי פוליטיקה. אלה פונים למערך, זה פונה בכה, וזה פונה בכה, אך מה יהיה להם מהמערך? האם המערך הוא דבר קדוש? הלא המה ניתקו את עצמם מכל העבר שלנו, ומבקשים תורה חדשה. אם אין שמירת שבת ואין יום כיפור- במה האדם נחשב יהודי?

 

רבותי, אם רוצים להתחזק ולעבור את המלחמות, את הימים הקשים, רק מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא לצדו- הוא המאושר שבאדם, כי יודע שיש לו אבא גדול שעוזר לו, צריכים להתנתק מן המפלגות שאין להן כל קשר עם היהדות. אחד יותר טוב, ואחד פחות טוב, אבל בסך הכל הם אותו דבר. הם ניתקו עצמם מאבותיהם, ומי שאין לו עבר, מה הוא ייחוסו? הלא הגויים ודאי חזקים מאתנו?

 

התורה אומרת שאומות העולם יאמרו על שמירת התורה, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זאת מבינים אף הגויים. צריך אדם להיות פרא אדם ואינו מן היישוב, כדי לא להאמין בבורא עולם. הכל מוכן לשירותיו של האדם: אויר ומים, והכל פועל בסדר מופתי אלפי שנים- האם כל זה פועל מעצמו? הלא יש בורא עולם שמנהיג הכל. הבה נתחזק בתורה ומצוות, לקבוע עיתים לתורה. כל אחד חייב לקבוע זמן ללימוד בכל יום, שהיום לא ילך לאיבוד.