תיהנו מכל רגע!…

תיהנו מכל רגע!... בישיבה לומדים איך לחיות, זהו בית הספר של החיים על פי התורה... הרב דוד ויס במסר מיוחד למאות התלמידים שהצטרפו לאלפי הלומדים בישיבות הקדושות.

תיהנו מכל רגע!… בישיבה לומדים איך לחיות, זהו בית הספר של החיים על פי התורה… הרב דוד ויס במסר מיוחד למאות התלמידים שהצטרפו לאלפי הלומדים בישיבות הקדושות.

בראש חודש אלול נפתחת שנת הלימודים בישיבות הקדושות מאות תלמידים הצטרפו לאלפי הלומדים הוותיקים. כמי שמלווה צעירים רבים בתחילת דרכם בישיבות הקדושות ברצוני להציע מניסיוני לאחי הצעירים, הדרך הבטוחה ביותר להצלחה בלימוד התורה היא לשמר את ההתלהבות הראשונית המלווה אתכם בתחילת השנה.

בחודש אלול נהוג לסיים את התפילה במזמור כ"ז בתהילים, בו מבקש דוד המלך "שבתי בבית ד' כל ימי חיי לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו…" מסבירים רבותינו בעלי המוסר את משמעות דברי דוד המלך כך: אדם שגר בבית מפואר ויפה בקביעות אינו מתפעל מהיופי של הבית – הוא כבר רגיל לכך. לעומתו מבקר שזו היא לו פעם ראשונה בה נחשף ליופי מתלהב ומתפעל ממראה עיניו.

בני ישיבה יקרים! אתם נכנסים היום לישיבה, הבקשה מבורא עולם כי נזכה להתמיד בלימודינו בישיבה – "שבתי בבית ד' כל ימי חיי". בימים אלו אנו מרגישים מתיקות מיוחדת בלימוד התורה אנו מבקשים שתמיד נזכה לכך- "לחזות בנועם ד'". והעצה עבורנו שנרגיש כל הזמן את אותה תחושה ראשונית – "ולבקר בהיכלו".

בישיבה לומדים איך לחיות, זהו בית הספר של החיים על פי התורה, אבל בואו ונחיה שם כמו במוזיאון החיים – נתלהב מהלימוד נתרגש ונשמח בקיום כל מצווה. וכך נזכה באמת שכל חיינו יהיו על פי התורה.