מה אמר דן לאבא בשעת לילה מאוחרת?

מה אמר דן לאבא בשעת לילה מאוחרת? –"אני רוצה ממך דבר אחד קטן….".

הרב שמעון פריש מכוון תלמידים  בישיבה לחוזרים בתשובה במסר מיוחד לצעירים בתחילת דרכם בעולם הישיבה: תזכרו שהקב"ה איתכם ושומע אתכם תמיד!