אבא שבשמים אוהב אותי, וזה הכל בשבילי!

לפעמים אתה מרגיש כל כך רע עם עצמיך, נראה לך שאדם כמוך לא ראוי בכלל לשבת ליד גמרא, להחזיק סידור ובכלל לעשות מצוות, אתה טועה ובגדול! כפי שאומר לנו הרב שלום ח. בשיחה מיוחדת עם כתב ׳אחינו׳ שלמה שטיין.

לפעמים אתה מרגיש כל כך רע עם עצמיך, נראה לך שאדם כמוך לא ראוי בכלל לשבת ליד גמרא, להחזיק סידור ובכלל לעשות מצוות, אתה טועה ובגדול! כפי שאומר לנו הרב שלום ח. בשיחה מיוחדת עם כתב 'אחינו' שלמה שטיין.

ילדותי עברה עלי באחד הישובים בדרום, מסיבות שונות הישוב סבל מקשיים כלכליים וחברתיים שגרמו להתדרדרות חמורה של רבים מהנערים לעולם הפשע והסמים. כשגדלתי ומשפחתי עקרה מהישוב למגורים במרכז הארץ חשבתי שהקשר שלי לישוב נגמר, אך תקופה מסוימת לאחר שהקמתי את ביתי נפגשתי ממש במקרה בחבר ילדות בן הישוב בו גדלתי. מטבע הדברים השיחה נסובה אודות העבר דיברנו מה עלה בגורלו של פלוני ואלמוני… הרגשתי שעלי לעשות מעשה ולנסות לעזור לאותם נערים שסרחו לחזור למוטב.

ברוך ד' כבר מספר שנים שאני עוסק בשיקומם של אותם נערים, כאשר במשך הזמן החלו מגיעים אלי פניות ממקומות נוספים. אני משתדל לעזור לכולם.

שואלים אותי לפעמים מהו הסוד שלך מה אתה אומר לאותם נערים שגורם להם לחזור למוטב? ובכן אני פשוט לא אומר להם כלום! אני רק מזכיר להם שהקב"ה הוא אבא שלהם. הוא אוהב אותם. הוא מחכה להם תמיד בכל מצב! הם מרגישים את זה ומבקשים לרצות את אבא בסוגיה טובה בגמרא… מתיקות התורה עם הידיעה שאבא אוהב אותם עושה את הכל!

אבא אוהב את בנו בכל מצב. גם אם חס וחלילה בנו הכעיס אותו וציער אותו. אמא תעשה הכל עבור בנה, בכל מקרה ובכל מחיר. ד' אוהב אותנו גם אם חס וחלילה התלכלכנו בעבירות… התורה מנקה אותנו מכל ה"כתמים", באהבה וחמלה!