אז מה היה לנו?

עם חורבן בתי המקדש חסרים אנו את השראת השכינה והקדושה בתוכנו, חסרים אנו את עבודת השם במלוא תיקונה ומשמעותה הפנימית. חסרה מאיתנו גם אחדות ישראל.

 

בית המקדש היה המקום המקודש ביותר בעולם, לב ליבו של עם ישראל שהיה מכוון לקדוש ברוך הוא.

בית המקדש היה המקום המוגדר שבו עבדו את הקב"ה, ובמקום זה השרה הקב"ה את שכינתו כביטוי לאהבתו אותנו.

בית המקדש היה המקום שאיחד את עם ישראל כולו כאיש אחד בעבודת ה', ושימש כאור לגויים, שנהרו אליו מאז שבנה שלמה את בית המקדש הראשון.

עם חורבן בתי המקדש חסרים אנו את השראת השכינה והקדושה בתוכנו, חסרים אנו את עבודת השם במלוא תיקונה ומשמעותה הפנימית. חסרה מאיתנו גם אחדות ישראל.

לא די בשאיפה לבניין המקדש והגאולה, עלינו לפעול ולהיות ראויים לגאולה רוחנית, להתאחד בלב אחד לעבודת השם, ולצפות בכל לב להשראת השכינה וגילוי שמו הגדול של הקב"ה בעולם.