אות ת

תהיליםספר מזמורים שחוברו על פי המסורת על ידי דוד המלך. ספר תהילים הינו הספר הראשון שבחלק ה'כתובים' שבתנ"ך. חכמים מייחסים את חיבור מרבית מזמורי הספר לדוד המלך, ואת חלקם  למשה רבנו, לבני קורח, לאסף ולאישים אחרים שאותם אסף דוד.   תורהכינוי לחמשת הספרים הראשונים של התנ"ך. מובנה של המלה תורה הינו מלשון – הוראה, מצווה;קרא עוד...

תהילים
ספר מזמורים שחוברו על פי המסורת על ידי דוד המלך. ספר תהילים הינו הספר הראשון שבחלק ה'כתובים' שבתנ"ך.

חכמים מייחסים את חיבור מרבית מזמורי הספר לדוד המלך, ואת חלקם  למשה רבנו, לבני קורח, לאסף ולאישים אחרים שאותם אסף דוד.

 


תורה

כינוי לחמשת הספרים הראשונים של התנ"ך.

מובנה של המלה תורה הינו מלשון – הוראה, מצווה; ולכן  הספר המכיל הוראות אלו נקרא: תורה. חמשת חומשי התורה. הם: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. נוסף על המצוות מסופרים בתורה גם תולדות האבות ועם ישראל עד למות משה, ערב כניסת בני ישראל לארץ כנען. משה רבינו כתב את כל התורה – כולל הפסוקים האחרונים המתארים את מותו שלו – מפי ה' עצמו. תורה שבכתב, כינוי לכלל המצוות והמנהגים המפורשים בתורה, להבדילם מן ההלכה שנוצרה לאחר תקופת הנביאים הנקראת תורה שבעל פה.


תורה שבעל פה
כלל המקורות היהודיים חוץ מהתורה שבכתב.
המקורות העיקריים של התורה שבעל פה הם: מדרשי ההלכה, המשנה, התלמוד וספרים מאוחרים יותר דוגמת הרמב"ם ספרי הראשונים, השולחן ערוך וכדומה. התורה שבעל פה נמסרה גם היא למשה למשה בהר סיני  שלא על מנת להכתב ומכאן שמה תורה שבע"פ. עד לימי רבי יהודה הנשיא נשמר מעבר התורה שבעל פה, בהעברה מרב לתלמיד. אולם רבינו הקדוש ראה את הצורך שהתעורר לכתיבת התורה שבעל פה למניעת שכחתה, ומכח הכלל 'עת לעשות לה' הפרו תורתיך' העלה את התורה על הכתב במשניות.

 


תפילה

פסוקי תחינה בקשה והודאה הנאמרים מדי יום.

המצווה להתפלל בכל יום היא מן התורה אולם רק אנשי כנסת הגדולה סדרו את סדר התפילה לשלוש תפילות בכל יום שחרית, מנחה וערבית. לאחר שחרב בית המקדש התפילה באה במקום קרבנות וזמני התפילה תואמים את זמן הקרבת התמיד.

 


תפילין

קופסאות מרובעות של עור, ובתוכן פרשות מן התורה שמצווה מהתורה להניחן על הראש ועל הזרוע מדי יום.
את התפילין  מניחים רק גברים, בדרך כלל בזמן תפילת שחרית. בנים מתחילים להניח תפילין רק מיום הבר-מצווה שלהם.