אות ע

עבודה זרהפולחן של אלוהי נכר. התורה שוללת עבודת אלילים מכל וכל, והעונש המוטל על מי שעובד עבודה זרה חמור במיוחד. לא כל אמונה בדת אחרת נחשבת לעבודה זרה בדרגתה החמורה. עדותעל פי התורה ההוכחה הניצחת לאישוש קיומו או קיומו של אירוע, היא העדת עדים.במידה ושני עדים, מספרים לבית דין את כל מה שידוע להם לגביקרא עוד...

עבודה זרה
פולחן של אלוהי נכר.
התורה שוללת עבודת אלילים מכל וכל, והעונש המוטל על מי שעובד עבודה זרה חמור במיוחד. לא כל אמונה בדת אחרת נחשבת לעבודה זרה בדרגתה החמורה.


עדות
על פי התורה ההוכחה הניצחת לאישוש קיומו או קיומו של אירוע, היא העדת עדים.
במידה ושני עדים, מספרים לבית דין את כל מה שידוע להם לגבי העובדות השנויות במחלוקת , ועומדים לאחר מכן בחקירה המבקשת לבחון את אמיתות סיפורם הופך סיפורם לאמת המקובלת על בית הדין. המשקל הגדול שמעניקה התורה לעדים, גורם להטלת הגבלות על זהות העדים ועל התנאים בהם מתקבלת עדותם. כך נשים אינן כשרות לעדות ואדם אחד אינו נאמן לבדו. במידה והגיעו עדים שהעידו כי דברי העדים הראשונים שקר, נחשבים הראשונים לעדים זוממים ועונשם חמור.


עלייה לתורה
הזמנת אדם לברך על התורה לפני שהבעל קורא קורא קטע ממנה ולאחר קריאתו.
הכינוי "עלייה" הינו משום שבד"כ קוראים את התורה מעל "בימה" בבית הכנסת. הקריאה מתחלקת בין 7-3 "עולים" בהתאם ליום ולמועד. לעתים מוסיפים עוד עליות על המספר הקבוע. הזמנה זו נחשבת לסימן כבוד והיא כרוכה לעיתים בתשלום כספי.

עיקר המצווה הוא לא הברכה של העולה לתורה אלא החלק שהוא לוקח בקריאה עצמה. מכיוון שבדרך כלל רוב המתפללים אינם לומדים לקרוא את הטקסט עם הפיסוק הראוי וטעמי המקרא הנדרשים,  קורא הבעל  קורא את הטקסט בקול, ובכך שאר המתפללים יוצאים ידי חובת קריאה.


עשרת הדיברות
עשר המצוות שנצטוו בני ישראל על ידי הקב"ה במעמד הר סיני ושנחקקו בשני לוחות הברית.

חמשת הדיברות הראשונות עיקרן בין אדם למקום, וחמשת הדיברות האחרונות עיקרן בין האדם לחברו.

 


עשרת ימי תשובה
כינוי לעשרת הימים הראשונים של חודש תשרי, בין ראש השנה ליום כיפור; נקראים גם "הימים הנוראים" וכן ימי "בין כסה לעשור".
"כסה" הוא כינויו של ראש חודש, בו הירח "מכוסה" ואינו נראה לעין. ראש השנה, שהוא גם ראש חודש תשרי, מכונה "כסה" בשל סיבה זו, עשור הוא היום העשירי לחודש תשרי, שבו חל יום כיפור – המסיים את עשרת ימי התשובה.