אות ס

סוכהמבנה ארעי אותו יש להקים בחג הסוכות, זכר לסוכות שבהן ישבו בני ישראל בצאתם ממצרים ואליה מצווה האדם להעביר את כל עיסוקי הקבע שלו. ארוחות קבועות, שינה ופעילויות נוספות  אסורות מחוץ לסוכה אולם עיקר ההקפדה היא על אכילה ושינה בסוכה. הציווי על ישיבה בסוכה מוטל על גברים בלבד.  מעבר לאכילה בסוכה, מצוות נטילת ארבעת המיניםקרא עוד...

סוכה
מבנה ארעי אותו יש להקים בחג הסוכות, זכר לסוכות שבהן ישבו בני ישראל בצאתם ממצרים ואליה מצווה האדם להעביר את כל עיסוקי הקבע שלו.

ארוחות קבועות, שינה ופעילויות נוספות  אסורות מחוץ לסוכה אולם עיקר ההקפדה היא על אכילה ושינה בסוכה. הציווי על ישיבה בסוכה מוטל על גברים בלבד.  מעבר לאכילה בסוכה, מצוות נטילת ארבעת המינים – הברכה והטלטול – נעשית גם היא בסוכה.  

 


סוכות
חג החל בט"ו בתשרי ונמשך שבעה ימים. יומו הראשון – יום טוב, אחריו ימי "חול המועד", וביום השמיני חל "שמיני עצרת".

בארץ ישראל חל בשמיני עצרת גם חג שמחת תורה ואילו בגולה מציינים את שמחת תורה יום לאחריו. סוכות הוא האחרון בחגי שלושת הרגלים והוא נקרא גם חג האסיף, מאחר ובזמנים קדומים חגגו היהודים ביום זה את סיום אסיפת הגידולים מהשדות.

 


סופר סת"ם, אדם הכותב סת"ם
ספרי תורה, תפילין, מזוזות.  בעבר כתבו הסופרים גם כְּתֻבּוֹת, שטרות, גטין ושטרי חליצה.

עבודת הסופר דורשת בקיאות רבה ומיומנות. כתבי הקודש נכתבים בכתב אשורי על פי הלכות מיוחדות, ומסורות כתיבה ייחודיות.

 


סידור
ספר ובו אסופים נוסח סדרי התפילות
.
עיקרו של הסידור הם התפילות והברכות לימי חול ולשבתות (התפילות לחגים מכונסות ב"מחזור", ואולם בסידורים מורחבים נכללות גם תפילות לחגים, סליחות, פיוטים, ספר תהילים קריאות בתורה ועוד.


סליחות
פרקי תפילה ופיוטים ביהדות, שעיקרם וידוי ובקשת מחילה על עוונות ותחנונים לישועה ולגאולה.

נהוג לומר אותם בחודש אלול, חודש התשובה, בימים הנוראים ובעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הנקראים גם עשרת ימי תשובה). כמו-כן נאמרות ה"סליחות" גם בימי צום ובימי צרה ויגון.


ספירת העומר
תקופת זמן של שבעה שבועות, ראשיתה בחג הפסח וסופה בחג השבועות.
בימי ספירת העומר המצווה היא לספור בכל ערב את מספר הימים שחלף מיום הקרבת העומר, -שחל ט"ז בניסן –  הספירה מסתיימת ביום החמישים להקרבה, בחג השבועות.

 


ספר תורה
מגילת קלף שבה כתובים חמשת חומשי התורה.

ספר התורה משמש בעיקר לקריאה בציבור בבית הכנסת. כתיבת ספר תורה נחשבת למצווה שעל כל אדם לקיימה או להשתתף בה. הכתיבה אורכת זמן רב ודורשת מומחיות והקפדה רבהוהיא נעשית בדרך כלל על ידי סופר סת"ם.