אות י

יהדות – יהודיםיהדות הינה שילוב של דת ולאום.היהודים הינם צאצאי אברהם יצחק ויעקב או גויים שעברו גיור. היהדות הינה הדת היהודית, הכוללת מערך של אמונות מצוות ומנהגים. היהדות הינה הדת העתיקה מכל הדתות המאמינות בא-ל אחד, והיא מתבססת על אמונה בייחוד האלוקים באחדותו ובאמונה בתורה מן השמים. מערכת המצוות ומנהגים מאוגדת תחת הקודקס הלכה, שהואקרא עוד...

יהדות – יהודים
יהדות הינה שילוב של דת ולאום.

היהודים הינם צאצאי אברהם יצחק ויעקב או גויים שעברו גיור. היהדות הינה הדת היהודית, הכוללת מערך של אמונות מצוות ומנהגים. היהדות הינה הדת העתיקה מכל הדתות המאמינות בא-ל אחד, והיא מתבססת על אמונה בייחוד האלוקים באחדותו ובאמונה בתורה מן השמים. מערכת המצוות ומנהגים מאוגדת תחת הקודקס הלכה, שהוא תוצר של דברי אלוקים כפי שנמסרו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. מקור השם יהדות, הינו ככל הנראה מהגדרתם של בני ישראל אשר בממלכת יהודה, הממלכה היהודית העיקרית בארץ ישראל בתקופת השלווה של העם היהודי כ'יהודים'. על פי התורה היהודים הינם עמו הנבחר של אלוקים, והוא מסר להם תפקיד מיוחד בעולם. תהליך הגלות והקשיים עמם התמודד ומתמודד העם היהודי במהלך הדורות נחשבים כחלק מאותו תפקיד שייעד להם הא-ל.


יום כיפור
יום שקבע ה' ליום סליחה ומחילה לעוונות. יום כיפור החל בי' בתשרי, הינו יום צום, תפילה, ובקשת מחילה על עבירות שנעשו במהלך השנה
.
אופיו הייחודי והמועד בו חל מובאים ומצווים בתורה. וכבר בה הוא נקבע כיום של יום של חשבון נפש, בקשת מחילה על החטאים, ועשיית תשובה. בחז"ל מובא כי  גזר דינו השנתי של כל אדם ואדם  נחתם ביום הכיפורים לאחר שנכתב בספרי החיים והמתים בראש השנה. הסיבה לבחירתו של י' בתשרי כיום המחילה, הוא מכיוון וזהו יום ירידתו של משה מהר סיני לאחר ארבעים יום בהם ביקש את מחילתו של אלוקים על חטא העגל, עם לוחות הברית השניים. ירידה זו מן ההר סימלה את המחילה החלקית על מעשיו של העם.


 

יציאת מצרים
האירוע המכונן בתולדות עם ישראל בו יצאו בני ישראל מעבדות מצרים לחירות תחת הנהגתו של משה רבינו ובו הפכו מאיגוד של בני 12 שבטים אחים, לעם אחד, עם ישראל.

מרכזיותה של יציאת מצרים ניכרת בכל היבט של התורה, ומצוות רבות נתקנו זכר ליציאת מצרים. גם בדברה הראשונה בעשרת הדברות, אנוכי ה' אלוקיך, תלה הקב"ה את מחויבותו של עם ישראל לאלוקים ביציאת מצרים.

 


ירושלים
העיר שנבחרה בתקופת דוד המלך מכל ערי ארץ-ישראל, כמקום שבו יבנה בית-המקדש, ונתקדשה לעניין מצוות ודינים מיוחדים.

עד תקופת דוד הייתה ירושלים עיר יבוסית, משכבשה דוד הפכה לבירתו ושלמה בנו בנה בה את בית המקדש הראשון. במהלך השנים הפכה ירושלים שזכתה לכינויים רבים נוספים – המרכזי שבהם ציון – לכמיהת הנפש של היהודים שגלו בינתיים מארצם ותפילות רבות התחברו בשם התשוקה לשוב לעיר. גם התנועה הציונית נקראה על שמה של העיר ציון, וסימלה את כמיהתם של חבריה לשוב חציון ולכונן את עפר הארץ. כיום ירושלים הינה בירת ישראל ושוכנים בה מוסדות הממשלה הכנסת ומערכת המשפט.