אות ט

טבילת כלים
על פי ההלכה כלים חדשים של מתכת או זכוכית שנקנו מן הגוי, צריכים טבילה
.
הואיל ויצא הכלי מטומאת גויים לקדושת ישראל. אם יש חשש שהכלי אינו חדש, והשתמשו בו לבישול מאכלי איסור, הכלי טעון הגעלה (ע"ע) כדי להוציא את האיסור ממנו, ורק אחר כך טבילה. יש אומרים שטבילה זו דאורייתא היאויש אומרים שטבילה זו מדרבנן היא. הכלים החייבים בטבילה הם כלים שמשתמשים בהם למאכל, שחיי אדם תלויים בהם. כן חייבו חז"ל בטבילה רק כלי מתכת וזכוכית, שהשימוש בהם למאכל שכיח ביותר.


טומאה וטהרה
הגדרות המציינות מצב הלכתי של אדם או חפץ, בעקבות אחת מסדרת התרחשויות שקבעה התורה.

דוגמה להתרחשות הגוררת מצב של טומאה, היאנגיעה במת. דוגמה של התרחשות הגוררת מצב של טהרה היא טבילה לאחר מצב של טומאה. להגדרות אלו נלווה סט של הלכות העוסקות בדיני הטהור והטמא. הטומאה נחלקת לדרגות שונות: אבי אבות הטומאה (גוויית מת), אבות הטומאה ודרגות ראשון, שני, שלישי ורביעי לטומאה; כל אלה נכללות במושג "ולדות הטומאה". הטומאה יכולה להיגרם בעטיו של מצב גופני של אדם (זב, נידה, יולדת ומצורע) או עקב העברתה ממקור אחר. הטמאים יכולים להיות בני אדם (בדרך-כלל יהודים בלבד), כלים, מאכלים ומשקאות. צורות העברת הטומאה משתנות בין סוג טומאה אחד למשנהו וכוללות נגיעה בדבר טמא, נשיאת דבר טמא, האהלה או הימצאות עם מקור הטומאה תחת אותו הגג ועוד. ברוב המקרים מקבל הנטמא (זה שהופך לטמא) דרגת טומאה נמוכה מזו של המקור שממנו הוא נטמא. בנוסף, לעיתים גם דברים האסורים באכילה מכונים טמאים וכן אדם שעבר עבירה יכול להיקרא לפעמים טמא. הטהרה בדרך כלל הינה הגדרתו של האדם שלא נטמא, או שנטהר מטומאה על ידי הפעולות שקבעה התורה. עם זאת לפעמים גם אדם צדיק וקדוש במעשיו יכול לקבל את התואר טהור.

 


טיש
בתרגום מילולי מיידיש הוא טיש הוא "שולחן" הכינוי משמש לתיאור התאספות של חסידים סביב רבם האומר דברי תורה וחסידות.

המינוח מגיע מהתאספות המקורית של החסידים סביב שלחנו של רבם האומר דברי תורה, כשתוך כדי לימוד שרו ולפעמים גם סעדו הרב או התלמידים סעודת מצווה. ה"טיש" נעשה לעתים בסעודה שלישית מסעודות השבת.


 

טלית
בגד עליון בעל ציציות בארבע פינותיו, שמתעטפים בו הגברים בשעת התפילה ומקיימים בו את מצוות ציצית.

בדרך כלל עשויה הטלית מצמר, בשל העובדה שמן התורה רק בגדי צמר ופשתן חייבים בציצית. במקור צבע הפתילים שבצידי הטלית הינו תכלת – כצבע השמיים, שהם סמל לטוהר – ולבן  בעבר הופק הצבע מנוזל בשרו של חילזון מסויים. לאחר שאבד מקורו המדויק של הצבע חדלו מן השימוש בפתיל תכלת, וכיום כלל הפתילים בציצית הינם לבנים.הטלית שמתעטפים בה בתפילה נקראת גם 'טלית גדול' זאת להבדיל מהציצית הנלבשת על הגוף, הנקראת 'טלית קטן'.