אות ז

זוהר
ספר שנכתב על ידי התנא רבי שמעון בר יוחאי ונחשב לספר המרכזי בתורת הסוד היהודית.

הזוהר נערך כפירוש לפי סדר פרשיות התורה, והוא מגלה את סתרי התורה והאמונה הרמוזים בלשונות המקרא, בדרך כלל  בצורה של דרשות העושות בהרחבה שימוש בשפת הסמלים של תורת האמונה. זכר לחורבן

מנהגים שתיקנו חכמים או התווספו במשך הדורות שנועדו להזכיר את חורבן בית המקדש.

כך למשל המנהג להשאיר אמה שאינה מסוידת בבית חדש. איסור לנגן בכלי שיר בעת שתיית יין ועוד.


זמירות ופיוטים
שירה דתית המושרת או נקראת בזמן התפילה, במהלך סעודות או באירועים ומועדים מיוחדים.
בין הזמירות והפיוטים התייחדו זמירות השבת שהם שירים ותשבחות שנוהגים לשיר בסעודת השבת, על מנת לפאר את יום וקדושת השבת. זמירות ופיוטים רבים נשמרו במהלך מאות השנים שבהן הם נכתבו.