אות ו

וידוי פעולה המשלבת את מחשבת האדם, דיבורו ומעשיו ומהווה הכרה של האדם בחטאיו, חרטה עליהם וקבלתו על עצמו של לחטוא עוד. וידוי הינו חלק ממצוות התשובה בה מחויב יהודי שחטא. קיימים נוסחים קבועים של וידוי, הכוללים הכרה בחטאים, אולם עיקרו של הוידוי הם תחושת החרטה והקבלה האמיתית שלא להוסיף ולחטוא. מלבד וידוי על חטאים, קיימיםקרא עוד...

וידוי

פעולה המשלבת את מחשבת האדם, דיבורו ומעשיו ומהווה הכרה של האדם בחטאיו, חרטה עליהם וקבלתו על עצמו של לחטוא עוד.

וידוי הינו חלק ממצוות התשובה בה מחויב יהודי שחטא. קיימים נוסחים קבועים של וידוי, הכוללים הכרה בחטאים, אולם עיקרו של הוידוי הם תחושת החרטה והקבלה האמיתית שלא להוסיף ולחטוא. מלבד וידוי על חטאים, קיימים ביהדות גם וידויים בימי הדין בתפילות הנאמרות בימים הנוראים – "אשמנו" ו"על  חטא" שעיקרן נוסח הודאה על עברות בוידוי ציבורי של כלל המתפללים. גם עבור חולה השוכב על ערש דווי נתקן מנהג אמירת וידוי סמוך לפני מותו.