אות ה

הבדלהסדרת ברכות הנאמרת במוצאי שבת וחג על מנת לציין את ההפרדה בין הקודש לבין החול.סדרת ברכות זו הברכות האלה מהוות את הסיום הרשמי של השבת או החג. במוצאי שבת מברכים ארבע ברכות: ברכת היין, ברכת הבשמים, ברכת הנר שמדליקים וברכת ההבדלה בין שבת לימי חול. לסדר הברכות קיים סימן חזל"י: יבנ"ה – יין, בשמים, נר,קרא עוד...

הבדלה
סדרת ברכות הנאמרת במוצאי שבת וחג על מנת לציין את ההפרדה בין הקודש לבין החול.
סדרת ברכות זו הברכות האלה מהוות את הסיום הרשמי של השבת או החג. במוצאי שבת מברכים ארבע ברכות: ברכת היין, ברכת הבשמים, ברכת הנר שמדליקים וברכת ההבדלה בין שבת לימי חול. לסדר הברכות קיים סימן חזל"י: יבנ"ה – יין, בשמים, נר, הבדלה. 


הגעלת כלים
הכשרתם של כלים על מנת להפוך אותם מכלי בעל הגדרה הלכתית אחת לכלי בעל הגדרה הלכתית אחרת.

כך למשל על מנת להפוך כלי בשרי לחלבי, או כלי שבושל בו דבר אסור לכשר יש להגעילו. הגעלת הכלים נעשית באמצעות טבילת או שטיפת הכלים במים רותחים. באופן כללי דורשת ההלכה כי כלים ששימושם במים חמים זקוקים להגעלה במים רותחים, בכדי לנקותם מדברי המאכל הבלועים בהם.


היתר מכירה
מכירת קרקעות זמנית לגוי הנעשית על מנת להתיר את עבודות הקרקע בשנת השמיטה ולהקל בקדושת פירות שביעית.

הנושא נתון במחלוקת קשה וסוערת בין הפוסקים במשך שנים ארוכות ועד היום. 


הכנסת אורחים
ציווי על הכנסתם של אורחים לבית ועל דאגה לכל מחסורם.
מצווה מהתורה לקבל אורחים ולתת להם הרגשה טובה. מצוות הכנסת אורחים היא חלק ממצוות גמילות חסדים (ע"ע). הכנסת אורחים נהגה מאז ומעולם בין היהודים בכל מקום שגרו בו. במאות השנים האחרונות נוסדו בתי "הכנסת אורחים" כמעט בכל הערים שנמצאה בהם קהילה יהודית.


הכנסת כלה
מצווה לעזור לכלה ולחתן בכסף ובכל דבר שהם זקוקים לו, על מנת שיוכלו להיכנס לחופה.
כמו כן מצווה לשמח את החתן והכלה בשמחתם.מצווה זו היא חלק ממצוות גמילות חסדים.


הלכה
אוסף חוקים דינים ותקנות מדאורייתא ומדרבנן שעל פיהם מצווה היהודי לנהוג.
בסיסה של ההלכה הם המצוות והאיסורים שנכתבו בתורה, אך חכמים ורבנים במרוצת הדורות פירשו והרחיבו את הציוויים כדי להתאימם לתנאי החיים המשתנים. ההלכות והדינים קובצו בידי חכמים לספרים שונים. העיקריים שבהם: המשנה, התלמוד, הרמב"ם והשולחן ערוך.


המרת דת
המונח המקובל ביהדות לאנשים הנוטשים את  היהדות ומקבלים עליהם דת אחרת.


הפטרה
פרק מספרי הנביאים הנקרא בתפילת השבת בבית הכנסת בתפילת שחרית או לאחר קריאת פרשת השבוע. ביום הכיפורים ובתשעה באב, נקראת ההפטרה אחרי תפילות שחרית ומנחה, ובשאר התעניות – אחרי זו של מנחה.
בדרך כלל תוכן ההפטרה קשור לתוכן הפרשה שנקראה באותה שבת. עם זאת, יש הפטרות מיוחדות לשלוש השבתות שבין י"ז בתמוז לט' באב (ג' דפורענותא – שלוש שבתות הפורענות), שתוכנן תוכחה ואזהרה, וכן הפטרות מיוחדות לשבע השבתות שלאחר תשעה באב (ז' דנחמתא), שתוכנן דברי נחמה מתוך ספר ישעיה. שבתות נוספות הזוכות להפטרות מיוחדות הן שבת ראש חודש, שבת תשובה ועוד.


הר הבית
ההר בירושלים, שעליו עמדו בית המקדש הראשון והשני.
הר הבית ממוקם במרכזה של ירושלים העתיקה, 774 מ' מעל פני הים, והוא קרוי במקורות גם הר המוריה. לפי חלוקת הארץ לשבטים בימי יהושע בן נון, עבר בהר הבית הגבול בין נחלות יהודה ובנימין. בפסגת ההר נמצא סלע גדול – אבן השתייה, המציינת לפי המסורת את המקום שממנו החל ה' לברוא את עולמו. על פי ההלכה חל איסור על טמאים לעלות להר הבית. בשל כך נמנעים שומרי תורה ומצוות מלבקר בהר.