מסע לחיים של תורה – לתורת החיים! – הרב ישראל אברמובסקי