לא עוד שיעור ג'….

כללי המשחק משתנים…

לא עוד שיעור ג' כי אם המכינה לישיבה גדולה שע"י ישיבת 'אחינו' לצעירים