הנשיקה הראשונה לספר התורה

יהודה שטיינברג מפיק אירוע הכנסת ספר תורה לקיבוץ ״קליה״. בשיחה מיוחדת ל״אחינו״ אודות המעמד ההיסטורי, הראשון מסוגו!

יהודה שטיינברג מפיק אירוע הכנסת ספר תורה לקיבוץ "קליה". בשיחה מיוחדת ל"אחינו" אודות המעמד ההיסטורי, הראשון מסוגו!

הקשר שלי לקיבוץ "קליה" נמשך כשש שנים מאז התחלתי להכין את ילדי הקיבוץ לבר המצווה. מטבע הדברים הפכתי להיות הכתובת לכל ענין דתי בקיבוץ.  

מספר שנים מתקיימים מניני תפילה בשבתות בניהולו של חבר הקיבוץ פרופסור עמוס ינון, רופא שחזר בתשובה לפני שנים, ובחר להמשיך ולהתגורר בקיבוץ. לצורך כך מוזמנים מדי שבת בשבתו קבוצות של תלמידי ישיבה המתארחים בביתו של פרופ' עמוס ינון, ומצטרפים להשלמת מנין התפילה.

לאחר שנים בהם היה ספר-תורה מושאל מהישוב מצפה יריחו לצורך תפילות השבת. החליטו בני הזוג ינון להגשים חלום ישן ולתרום ספר תורה אשר ישכון באורח קבע בקיבוץ וישמש את המתפללים בשבתות.  

כנהוג בעת סיום כתיבת ספר תורה, מצוין האירוע בתהלוכה חגיגית מבית התורם לבית הכנסת. כך גם בקיבוץ "קליה" צוין האירוע בתהלוכה מרשימה.

לאירוע הוזמנו ידידים רבים, בהם בני הישיבות שהתארחו בקיבוץ בשבתות בשנים האחרונות. בשני אוטובוסים מלאים הגיעו בני הישיבות מירושלים. עמדתי בפתח הבית בו התקיים טקס כתיבת האותיות, הרגשתי כאילו ישנה "מחיצה" בין בני הישיבות לאנשי הקיבוץ. אך ברגע שתהלוכת ספר התורה יצאה לדרכה והחלו הריקודים לכבוד התורה נפלו המחיצות! היו שם אורחים מכל גווני הקשת, אף בקרב שומרי התורה היו שם בני ישיבות חסידיות, ליטאים, ספרדיות, וחובשי כיפות סרוגות, כולם היו מאוחדים סביב דבר אחד ומאחד התורה הקדושה! כי הרי רק בגלל התורה אנחנו עם אחד!

בסיומו של הערב התקיים מעמד "קבלת עול מלכות שמיים" כאשר המשתתפים כולם עמדו ברחבת החניה המרכזית של הקיבוץ וקראו יחד בקול "שמע ישראל- ד' הוא האלוקים!". אנשים שלא היית מצפה מהם להשתתף במעמד כזה עמדו ובדמעות בעיניים התקשרו להקב"ה.

אדם שנשק לספר התורה ורקד לפניה בהתלהבות, הוא אדם מקושר לבורא העולם, נותן התורה.