ה"חבורה" – עריבות בתורה

מידי יום רביעי מתקיים בישיבה שיעור מיוחד מהרב יעקב קרסניצקי מחשובי האברכים בכולל "בית יהודה".   בכל פעם נבחרת קבוצה אחרת מתלמידי הישיבה לשמיעת השיעור, כפי שמסביר לנו הרב דוד וייס מרבני הישיבה.   אחת המטרות החשובות ביותר בחינוך לתורה היא הקניית המתיקות וה"גישמעק" בתורה. בצורת לימוד של חבורה אפשר יותר להרגיש את החלק שלקרא עוד...

מידי יום רביעי מתקיים בישיבה שיעור מיוחד מהרב יעקב קרסניצקי מחשובי האברכים בכולל "בית יהודה".

 

בכל פעם נבחרת קבוצה אחרת מתלמידי הישיבה לשמיעת השיעור, כפי שמסביר לנו הרב דוד וייס מרבני הישיבה.

 

אחת המטרות החשובות ביותר בחינוך לתורה היא הקניית המתיקות וה"גישמעק" בתורה. בצורת לימוד של חבורה אפשר יותר להרגיש את החלק של עריבות התורה, לכן באמת היה רצוי שכל בני הישיבה יכנסו לשיעור החבורה, אלא שאנו חפצים לייקר את המעמד ולהפיק ממנו את מרב התועלת, לכן אנו מקפידים שלא כל אחד זוכה לכך, אלא נדרשת הצטיינות מיוחדת במשך השבוע כדי להיכנס לחבורה, בכך אנו גם יוצרים אווירה בישיבה שהלומדים הם המוערכים בחברה.

 

"קנאת סופרים תרבה חכמה".