האנך המאוזן

התורה היא הפלס המוסרי. בהשוואה אליו מודד היהודי את הקו הישר שאליו הוא חייב להצמד בבנית אישיותו.

"אנכי ה' אלוקיך".

במילים אלו הפותחות את עשרת הדיברות טמון המפתח לצמיחה מוסרית אמיתית של האדם. או בהגדרתו הקולעת של אחד מפרשני המקרא: "אנך ירד בהר סיני".

כאשר בונים בית ורוצים לוודא שקירותיו ישרים יש צורך באנך, בפלס מדידה, שיקבע את הקו הישר. רק בהשוואה לקו זה ניתן למדוד את הקיר, אחרת עלול האדם להשקיע מאמץ עצום רק כדי לגלות שהקירות עקומים וכל עמלו ירד לטמיון.

אדם עלול לחיות שנים רבות ולהשלות את עצמו שהוא צומח ומתפתח מבחינה מוסרית. הוא עשוי להחשיב את עצמו לאדם טוב בעוד שלאמתו של דבר הוא מרמה את עצמו.

בהר סיני ירד לעולם פלס מוסרי.

אם חפץ האדם לקבל דו"ח אמת על מצבו הרוחני, כל שעליו לעשות הוא להשוות בין צורת חייו לבין מפת הדרכים התורנית. אם יש התאמה ביניהם הרי שחייו מתנהלים במסלול של צמיחה רוחנית. אך אם קיימת סטייה עליו לדעת שבשלב כלשהו הוא עלול להתעורר ולגלות שהוא גלש הרחק מהנקודה אליה ביקש להגיע.

מצב זה מזכיר את הבדיחה הידועה על  דב וצייד שנפגשו פעם בלב היער.

פתח הצייד ואמר: "דוב, דוב! כבר שלושה ימים ושלושה לילות אני משוטט ביער הקפוא. תכף אקפא למוות. גוזרני עליך שתמסור לי את פרוותך העבה כדי שאתחמם בה!".

נענה הדב ואמר: "צייד, צייד! כבר שלושה ימים ושלושה לילות לא בא  מאכל לחיכי, בטני הומיה וקיבתי מקרקרת. גוזרני אליך שתמסור לי את גופך הכחוש כדי שאשבור את רעבוני הגדול!"

נמנו השנים וגמרו להתכנס למערה אחת ולהכריע את חילוקי הדעות שביניהם בצורה תרבותית ומנומסת.

מקץ שעה קלה נראה הדב יוצא מפתח המערה מדושן עונג וחיוך של קורת רוח נסוך על פניו.

שאלו אותו: "מה הוכרע?"

השיב להם הדב: "הגענו לכלל הסכמה ועתה שנינו שבעי רצון. אני כבר לא רעב, והצייד עטוף בפרוותי מכל עבר. בדיוק כמו שביקש…"

האינטרס העצמי מסתנן עמוק לתוך מערכת קבלת החלטות. הוא מעוות את שיקול דעתו של האדם ונותן משקל מוסף לערך שנוח לו יותר לקבל. לחתול לא נותנים לשמור על השמנת לא משום שחוששים שמא יתרשל בשמירתו. אדרבא, חזקה שישמור עליו במקום הבטוח ביותר שהוא מכיר. וכי יש מקום בטוח יותר מהבטן?

רק באמצעות התורה יכול האדם לזכך את מערך השיקולים שלו מכל שיקול אנוכי או אינטרסנטי  ולהבטיח שהוא עושה את מה שצריך לעשות ולא רק את מה שהוא רוצה לעשות.

  

עוד

בקטגוריה

שבת חלום ומבורך לימוד התורה הוא ערך עליון שצריך תנאים הולמים