למעלה מ-23 מיליון שעות לומדים בני הישיבות ואברכי הכוללים מידי חודש

בני הישיבות ואברכי הכוללים לומדים מידי חודש בהיקף של לפחות 23 מיליון וחצי שעות. כ-148,132 בני ישיבות ואברכי כוללים שוקדים על תלמודם בהיכלי התורה בארה״ק

בני הישיבות ואברכי הכוללים לומדים מידי חודש בהיקף של לפחות 23 מיליון וחצי שעות. כ-148,132 בני ישיבות ואברכי כוללים שוקדים על תלמודם בהיכלי התורה בארה"ק.

 

אלפים רבים לומדים בישיבות ובכוללים שאינם מתוקצבים ע"י משרדי הממשלה * חרף הקשיים התקציביים, גלי ההסתה וניסיונות הפגיעה במעמדם, פועלים ראשי ומנהלי מוסדות התורה במסירות נפש למען החזקת התורה, וספסלי ביהמ"ד מתרחבים, כפי שהובטחנו ע"י התורה הקדושה "כי לא תישכח מפי זרעו" .

 

 

בהיכלי התורה – הישיבות והכוללים – בארץ הקודש, שוקדים על תלמודם כ- 148,132 בני ישיבות ואברכי כוללים, בכ- 2,000 מוסדות תורה. מנתונים שנאספו על-ידי "יתד נאמן" בסיוע "איגוד מנהלי הישיבות", עולה כי לפחות כ- 148,132 בני תורה חובשים כיום את ספסלי 280 הישיבות לצעירים וכ- 1,730 הישיבות הגדולות וכוללי האברכים.

 

בישיבות הקטנות לומדים כ-27,000 תלמידים ובישיבות הגדולות לומדים כיום כ- 44,040 תלמידים, מהם כ-4,520 תלמידי חו"ל. הנתונים כוללים את ציבור האברכים הגדול, כ-72,572, בכוללים במסגרת יום שלם וכן בכוללים במסגרת חצי יום (מדובר באברכים הלומדים כל שעות היום בשתי מסגרות).

 

בסך הכל, בני הישיבות ואברכי הכוללים לומדים מידי חודש בהיקף של לפחות 23 מיליון וחצי שעות: שעות הלימוד של אברך כולל במסגרת הסדרים הקבועים הוא 140 שעות בחודש, כפול 72,572 אברכים – 10,160,080 מיליון שעות לימוד בחודש בכוללי אברכים.

 

שעות הלימוד של בחור בישיבה במסגרת הסדרים הקבועים הוא 180 שעות בחודש, כפול 75,560 תלמידים בישיבות לצעירים ובישיבות הגדולות – 13,600,800 שעות לימוד בחודש בישיבות. עם זאת, כידוע, בני התורה בכל אתר ואתר שוקדים על תלמודם הרבה מעבר לשעות הסדרים הקבועים.

 

יצוין כי נתונים אלו אינם כוללים עוד אלפים רבים של בני ישיבות ואברכי כוללים הלומדים במוסדות התורה שאינם מקבלים תקציבים ממשרדי הממשלה.

 

נתונים אלה, מביאים לידי ביטוי את הגידול המשמעותי במספר בני הישיבות והאברכים השוקדים על תלמודם, חרף הקשיים, הניסיונות הרבים וגלי ההסתה החמורים. "זהו היקף אדיר של לימוד תורה בארץ הקודש, שאינו זכור בדברי ימיה של ארץ ישראל מזה שנות דור", אומרים ראשי ישיבות וכוללים, המדגישים את מסירות נפשם של אלפי אברכי הכוללים היושבים ושוקדים על תלמודם, ואינם מתפתים לניסיונות הקשים מבית ומחוץ, וממשיכים להסתופף באהלה של תורה.

 

יצוין, כי במקביל לגידול המרשים במספר לומדי התורה, נאבקים ראשי ומנהלי המוסדות במסירות נפש להחזקת מוסדות עולם התורה, אל מול הניסיונות הבלתי פוסקים של גופים רפורמים, יועצים משפטיים ומשרדי ממשלה המנסים לפגוע בגידול המבורך בציבור לומדי התורה באמצעות הכבדת העול התקציבי, אשר הפך בשנים האחרונות קשה מנשוא, דבר המשפיע רבות על מוסדות התורה הנתמכים ע"י תורמים מרחבי העולם שאף הם נקלעו לקשיים כלכליים בעקבות המשבר הכלכלי העולמי. למרות כל הקשיים והניסיונות, ממשיכים ראשי המוסדות לנהל ביד רמה את מוסדות התורה ואף להרחיב את שורות ספסלי ביהמ"ד, הכל בכדי להגדיל תורה ולהאדירה.  

 

למרות כל הקשיים והניסיונות עולם התורה פורח ומשגשג וספסלי בית המדרש מתרחבים, כהבטחת התורה הקדושה "כי לא תשכח מפי זרעו… עד עולם".