הטרמפ שהפך את כל המושב!

כדי לחזק ישוב שלם לא צריך הרבה. רצון, אמונה, ודבקות הם המתכון לקרבת השם!