גם באר שבע על המפה !

צעירי באר שבע, שימו לב צוות ׳אחינו׳ הגיע להרחיב את הפעילות בבאר שבע.

צעירי באר שבע, שימו לב צוות 'אחינו' הגיע להרחיב את הפעילות בבאר שבע.

מהשבוע מתקיימת פעילות לבני הנוער בבאר שבע: הכוללת שיעורי תורה ,הרצאות, לימוד בצוותא, ופעילויות אתגר מרתקות.