גם באר שבע על המפה !

צעירי באר שבע, שימו לב צוות 'אחינו' הגיע להרחיב את הפעילות בבאר שבע.

מהשבוע מתקיימת פעילות לבני הנוער בבאר שבע: הכוללת שיעורי תורה ,הרצאות, לימוד בצוותא, ופעילויות אתגר מרתקות.