אם לא הכנת – מה תאכל?

הפעם אנו חורגים ממנהגנו, איננו מוסיפים, איננו מעבדים. אנו מביאים את לשון המדרש כמעט כצורתו. קראו אותו לאט, בהטעמה. יש בו חן ויופי של שפתם העשירה של חז״ל. והכי חשוב המסר שבין כל שורה ושורה. כל מילה זהב.

הפסוק בספר קהלת אומר: "מְעוּוָת לֹא יוּכַל לִתְקֹן וְחֶסְרוֹן לֹא יוּכַל לְהִמָּנוֹתֻ". כלומר, יש עיוותים שאי אפשר לתקן אותם. ויש דברים שכאשר הם חסרים, לעולם אי אפשר יהיה להשלים את חסרונם.

ועל פסוק זה אומר המדרש: "מְעוּוָת לֹא יוּכַל לִתְקֹן". בעולם הזה מי שהוא מעוות יכול להתקן, ומי שהוא בחסרון יכול להימנות. אבל לעתיד לבוא מי שהוא מעוות, אינו יכול להתקן, ומי שהוא בחסרון אינו יכול להימנות. יש מן הרשעים שהיו חברים זה לזה בעולם. אחד מהם הקדים ועשה תשובה בחייו, קודם מיתתו. ואחד לא עשה תשובה קודם מיתתו. לעתיד לבוא נמצא זה עומד בחבורת צדיקים וזה עומד בחבורת רשעים. והוא רואה את חברו ואומר: "שמא משוא פנים יש בעולם זה?! אני ואותו האיש היינו בעולם יחד. גנבנו כאחד, ועשינו כל מעשים רעים שבעולם כאחד. מפני מה זה בצד חבורה של צדיקים ואני בצד של רשעים?"

ואומרים לו: "שוטה שבעולם! אין אתה יודע שבעולם הזה עשה תשובה?! וגרמה לו תשובתו ליטול לכאן חיים וכבוד, וְחֵלֶק עם צדיקים…" והוא אומר להם: "הניחו לי, ואלך ואעשה תשובה!" ואומרים לו: "אי שוטה שבעולם! אין אתה יודע שעולם זה (שבו הוא נמצא לאחר המוות) דומה לשבת. ועולם שבאת ממנו דומה לערב שבת. אם אין אדם מתקן מערב שבת, מה יאכל בשבת?

ואין אתה יודע שהעולם שבאת ממנו דומה ליבשה. ועולם זה דומה לים. ואם אין אדם מתקן לו ביבשה, מה יאכל בים? ואין אתה יודע שעולם זה דומה למדבר, ועולם שבאת ממנו דומה ליישוב. אם אין אדם מתקן לו מן היישוב, מה יאכל במדבר? שהעולם שהיית בו דומה לימות החמה, ועולם זה דומה לימות הגשמים. אם אין אדם חורש בימות החמה, מה יאכל בימות הגשמים?" מיד חורק שיניו ואוכל את בשרו שנאמר: (קהלת ד, ה): "הַכְּסִיל חֹבֵק אֶת יָדָיו וְאֹכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ". (מדרש קהלת רבה א, רות רבה ג, ועוד)

[שלום לעם]