הרב אמר על הכלב תהילים, והכלב פסק מלנבוח

ספור מדהים שסיפר רבי חנניה פינטו, שארע עם רבה של פתח תקוה – רבי שמעון ברוך סלומון שמסר את נפשו למען קדושת השבת. עם מסר מיוחד: כמה גדול כוחם של צדיקים…     זהו סיפור שסיפר הגאון הצדיק רבי דוד חנניה פינטו על הרב הגאון רבי שמעון ברוך סלומון זצ"ל רבה של פתח תקווה. אשרקרא עוד...

ספור מדהים שסיפר רבי חנניה פינטו, שארע עם רבה של פתח תקוה – רבי שמעון ברוך סלומון שמסר את נפשו למען קדושת השבת. עם מסר מיוחד: כמה גדול כוחם של צדיקים…

 

 

זהו סיפור שסיפר הגאון הצדיק רבי דוד חנניה פינטו על הרב הגאון רבי שמעון ברוך סלומון זצ"ל רבה של פתח תקווה. אשר היה ידוע בקנאותו לכבודה של השבת, ונפשו נסערה לשמוע שישנם חילולי שבת בפרהסיא והיה נלחם בכל כוחו לסלק תופעה זו מעירו. הקשר המיוחד שלו עם שבת קודש החל כבר בעת לידתו, כאשר לידתו הייתה בשבת ואימו סירבה בכל תוקף שיסיעו אותה ברכב לבית החולים. ובמסירות נפש אזרה כוח ללכת ברגל, וגם פטירתו הייתה בערב שבת.

 

מתנגדים רבים הרימו ראש, וניסו בכל כוחם למנוע מן הרב להפריע להם בחילולי השבת, אבל עוצם קדושת השבת שבו, גברה על מתנגדיו. מידי שבת עמד מול מוקדי חילולי השבת בעיר, ובדמעות נשא דברים מרגשים חוצבי להבות אש על שמירת השבת. האמת הפנימית, הכאב העמוק ואור תורתו ויראתו עשו רושם כה רב עד שהיו כאלו מן המחנה השני שהצטרפו למאבקו של הרב.

 

ראינו בחוש כי כל מי שפגע ברב לא יצא נקי. מקרים רבים היו שכבוד התורה וכבוד השבת תבעו את עלבונם, גם מהמתנגדים למאבקו של הרב היו שהרגישו בכך ושחרו אל פתחו של הרב לבקש מחילה.

 

בתוך מחנה המתנגדים לשמירת השבת, בלט במיוחד אדם דומיננטי ומרכזי שהיה סוחף אחריו את ההמון ומסית אותם כנגד הרב והשבת. אותו אדם הרהיב עוז להגיע עם קבוצת נערים לעבר בית הרב, וברוב חוצפתו חירף וגידף במשך דקות ספורות, באופן שהחריד את השומעים. מעט מתלמידי הרב שנקלעו לאותו מאורע, היו משוכנעים שלא יתכן כי אותו אדם יצא מכך נקי, אחד אף בא להתריע בו שהוא משחק באש ממש. ואכן לא איחר היום עד שאותו אדם נרצח באופן משונה ובלתי צפוי על ידי אדם שהוא עצמו עזר לו.

 

אני אומר עליך תהילים!

 

לאחר זמן מה, הגיע לביתו של הרב, החברותא של יום רביעי בלילה, ללימוד שהתקיים מידי שבוע מהשעה שתיים עשרה בלילה ועד השעות הקטנות של הלילה (בשעות אלו היה הרב מכין את השיעור הכללי שהיה מוסר ביום חמישי).

 

באותו יום התקשה התלמיד להיכנס לבית, כלב עמד בחצר בסמוך לדלת והיה נובח ומיילל וחסם את הכניסה. אחד מבני הבית פתח את החלון והציע לאותו תלמיד להיכנס מהכניסה האחורית. הוא סיפר שהכלב עומד כך כבר כמה שעות, וכדי למנוע את כניסתו לבית, הם נכנסים מן הצד השני.

 

ואכן, התלמיד נכנס מהכניסה האחורית של הבית, ושקע עם הרב בלימוד הסוגיה במשך כמה שעות. כאשר הוא קם לצאת (והרב כדרכו מלווה אותו החוצה) שוב נשמעו אותם נביחות ויללות משונות מן הכלב. התלמיד עצר ואמר לרב "אולי מוטב שאצא מן הדלת השנייה". הרב לא הגיב, פתח את דלת הכניסה ולעיני התלמיד- שניסה לשמור על שהכלב לא יפרוץ פנימה, עמד מול הכלב ואמר לו "אני אומר עליך תהילים". באותו הרגע נדם קולו של הכלב, שב לאחוריו ובריצה היסטרית רץ במעלה הרחוב ונעלם.

 

כאשר חזר התלמיד לישיבה וסיפר מה שראה, אמרו לו- האם אתה לא זוכר שראש הישיבה (באופן חריג לסגנונו ועדינות דיבורו) אמר על אותו אדם "הני כלבי חציפי".

 

כמה גדול כוחם של צדיקים, שדבריהם נשמעים בשמים. הנה אדם זה נפטר ובא בגלגול כלב, והרב מחל לו ועבר על מידותיו ואף הסכים להיטיב עמו ולומר תהילים לעילוי נשמתו.

 

מתוך "פחד דוד" – מדור "מעשה שהיה"