איש גמזו

היה היה פעם יהודי חכם ושמו "נחום איש גמזו".

נחום לא היה גר ב"גמזו", ולמה קראו לו "איש גמזו", כי על כל דבר שהיה קורה לו, גם אם היה נראה קשה ורע, היה נחום אומר "גם זו לטובה!", הוא האמין שכל דבר רע מקדם את האדם בסופו של דבר לטוב.

פעם בקשו היהודים לשחד את הקיסר כדי שיבטל את הגזירה החדשה שהוציא לרעתם. ובקשו לשלוח לו ארגז עמוס ביהלומים ובתכשיטים. "נשלח את נחום", אמרו היהודים, "מלומד הוא בניסים, ובוודאי תצליח השליחות שלו אצל הקיסר".

יצא נחום לדרך ובידו ארגז מלא ועמוס ביהלומים ותכשיטי זהב. בלילה התאכסן נחום בפונדק של אנשים רעים וחמדנים, הוא הניח את הארגז מתחת למיטה, אך בעלי המקום הניחו את ידם על הארגז רוקנו את תכולתו, וכדי שנחום לא ירגיש בגניבה מילאו את הארגז בעפר שלקחו מחצר הפונדק.

נחום שלא ידע דבר יצא עם שחר לארמונו של הקיסר, נכנס פנימה, קד קידה מנומסת, והגיש את מתנת היהודים בפני הקיסר, "אחי היהודים שלחו אותי אליך, הם מקווים שתכולת הארגז תצליח להביע את תחושת ההוקרה והכבוד שיש להם להוד מלכותו".

ציווה הקיסר לפתוח את הארגז, ופניו האדימו כסלק כשראה שהארגז מלא בחול פשוט.

"הוציאו אותו להורג!" צעק הקיסר. "הוא בא ללעוג לי!"

ובעוד החיילים אוחזים בנחום בדרכו אל הגרדום לחשו שפתיו כהרגלו "גם זו לטובה!".

באותו רגע קפץ אחד השרים ואמר: "אדוני המלך, האדה מספרת כי אברהם אבינו כשנלחם באויביו זרק עליהם עפר ותבן , העפר הפך לחיצים והתבן לחרבות, אולי מדובר בעפר של אברהם!", היה זה אליהו הנביא שדיבר בדמותו של השר.

עיכב המלך את הריגתו של נחום וציווה לנסות את העפר בשדה הקרב. יצאו חיילי המלך וניסו את העפר במקום בו היתה להם מלחמה ארוכה בשנים עם מדינה שלא הצליחו לכבוש. השליכו את העפר שהביא נחום ונחלו הצלחה, הם כבשו את המדינה.

שמח הקיסר שמחה גדולה ושילח את נחום לדרכו כשהארגז מלא במתנות מבית הקיסר.

בדרכו חזור התאכזן נחום שוב באותה האכסניה, הוא לא ידע ששם הוחלפו היהלומים העפר. הוא סיפר להם את מה שקרה, ובעלי הפונדק ששמעו מה עשה העפר שנלקח מחצר הפונדק, מיהרו ומלאו ארגזים גדולים והביאו אותם אל הקיסר.

בדקו שליחי המלך את העפר אך הוא נשאר עפר כשהיה. חקרו ובדקו והבינו את מה שקרה, והוציאו אותם להורג.