חכמת המחנך – להאהיב את התורה

הרב מנחם לוינשטיין, מחנך ומפקח חינוכי: צורת הלמידה בתלמודי התורה היא כזו שמתבססת הרבה על שינון וחזרה של הנלמד. צורת למידה זו היא נכס המלווה את התלמידים שנים רבות אחרי שיצאו מכותלי בית הספר.

הרב מנחם לוינשטיין, מחנך ומפקח חינוכי: חכמת המחנך – להאהיב את התורה

 

חומר הלימודים העיקרי בתלמודי התורה הוא כמובן התורה המשנה והגמרא. היופי והעוצמה שבתורה היא בעצם העובדה שבאותו ספר יכולים בני כל הגילאים למצוא מקום להשכיל ולהבין לפי דרגתם וזאת משום שהתורה היא אין סופית. חוכמת המחנך – כך אני מנחה את המורים אצלי- בראש ובראשונה להאהיב את התורה על התלמיד. מכיון שכפי שהקדמתי יש בתורה מקום לכל אדם בכל מצב .

 

ברור שהתלמיד מוצא את עצמו בלימוד הוא נהנה ואינו מרגיש כלל חיסרון בבילוי, להיפך הוא מחכה לחזור ללימודים.

 

צורת הלמידה בתלמודי התורה היא כזו שמתבססת הרבה על שינון וחזרה של הנלמד. צורת למידה זו היא נכס המלווה את התלמידים שנים רבות אחרי שיצאו מכותלי בית הספר.

 

הם זוכרים את הנלמד ומאושרים בחייהם שהם תמיד לפי אמות המידה של התורה הקדושה.