אני מכין לעצמי מחברת חדשה עם כלי כתיבה

הצצה אל עולם הספרים התורני: אליעזר היון, תושב העיר מודיעין עילית, מספר ל״אחינו״ על ספרו החדש ״אכילת קדשים״

הצצה אל עולם הספרים התורני: אליעזר היון, תושב העיר מודיעין עילית, מספר ל"אחינו" על ספרו החדש "אכילת קדשים"

מאז ומעולם אהבתי להביא לידי ביטוי את יכולת הכתיבה אל לימוד התורה. לנגד עיני עומדים דברי ה"חזון איש" ז"ל אשר עודד מאוד את ענין כתיבת חידושי תורה, לכן כשאני ניגש לעסוק בנושא תורני חדש אני מכין לעצמי מחברת חדשה עם כלי כתיבה.

כך גם עשיתי בעת שנגשתי לעסוק בהלכות הקדשים – הקרבת הקרבנות בבית המקדש. כל חידוש או דין מענין שנתקלתי בו במהלך הלימוד נרשם במחברת מיוחדת לכך.

עד שנתקלתי בדבריו של בעל החפץ חיים ז"ל בספרו העוסק בעניני קדשים "ליקוטי הלכות" בו הוא מעורר על הצורך של כל יהודי להיות בקיא בדיני הקורבנות כאשר הוא שואל את כולנו, הרי אם יבוא משיח היום, כולנו ודאי נרוץ ללמוד ולהשתלם בהלכות הקדשים, מדוע אם כן כיהודים המאמינים ומצפים לביאת המשיח בכל יום ויום, איננו מתכוננים מספיק על ידי ידיעת דיני המקדש והקרבנות?  דברים אלו עמדו לנגד עיני כשקבלתי החלטה לערוך את כל החומר הרב כספר שיופץ ויפורסם ברבים. בנוסף אף הוצאתי לאור את המבוא לספר בחוברת נפרדת הנמכרת במחיר עלות של שניים וחצי שקלים כאשר גם כאן המטרה זהה בעיני הכנתו של עם ישראל לימים אשר אנו כל כך מקווים להם – ימות המשיח ובנין בית המקדש השלישי.

בהדפסת הספר יש עבורי גם סוג של נחמה. לפני כחמש עשרה שנה ביקש ממני סבי שאכתוב חיבור תורני לזכותם של הוריו ז"ל ואכן במשך מספר שנים עמלתי ואספתי חומר רב בנושא "אין אדם משים עצמו רשע" (שענינו קבלת עדות מאדם שאם נקבל את דבריו נמצא שהוא רשע ופסול לעדות ). דיברתי עם ראשי ישיבות ותלמידי חכמים לצורך עריכת הספר. באחד הימים כאשר היתי בשלב מתקדם ביותר בכל הנוגע להדפסת הספר, אבד לי התיק עם כל החומר ללא כל גיבוי נוסף. עברו למעלה מעשר שנים מאז ועדיין האובדן חי בקרבי. אך זאת שמחתי כשזכיתי להנציח את זכרם של הורי סבי בספרי החדש אכילת קדשים.        

ויהי רצון שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן!