וידאו: הרב בויאר – מכסא דין לכסא רחמים

הרב בויאר מביא את הסברו של הרבי הזקן מויזניץ׳ למעבר של אלוקים מכסא דין לכסא רחמים בשעת הדין