וידאו: הרב משה קינן – הזדמנות בלתי חוזרת – ראש השנה