וידאו: הרב יוסף בן פורת שליט"א – לכה דודי לקראת כלה