ישיבת 'אחינו' בועידת 'אחינו' הרביעית

שני מושבים התקיימו בוועידה:
המושב הראשון הורכב מקבוצות דיון אשר עסקו בקירוב הנוער אל התורה מזויות שונות,
והמושב המרכזי, במעמד מרנן רבנן ובראשם כבו"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א
עסק בחיזוק והוקרה לפעילי הקירוב, ולבני הישיבות הקדושות לחוזרים בתשובה.