ישיבת 'אחינו' בועידת 'אחינו' הרביעית

ועידת ׳אחינו׳ הרביעית עמדה בסימן ׳להצית את אש התורה׳ - כאשר הנושא הוא העמקת הקשר של הנוער אל התורה הקדושה.

 

שני מושבים התקיימו בוועידה:
המושב הראשון הורכב מקבוצות דיון אשר עסקו בקירוב הנוער אל התורה מזויות שונות,
והמושב המרכזי, במעמד מרנן רבנן ובראשם כבו"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א
עסק בחיזוק והוקרה לפעילי הקירוב, ולבני הישיבות הקדושות לחוזרים בתשובה.

במושב הראשון אשר הורכב מקבוצות דיון נטלו חלק רבני ישיבת 'אחינו':

ראש הישיבה הרב מיכאל ברלין אירח סביב לשולחן את רבנים מישיבות המיועדות לתלמידי בוגרי בתי ספר תורניים. בדיון הועלו מספר רב של נושאים בהם: ההתמודדות עם המעבר הראשוני מהפריפריה לישיבה, מבצעי עידוד בישיבה, הכנת התלמידים למעבר לישיבות גדולות, ועוד.

משגיח הישיבה הרב יעקב הורביץ ניהל את הדיון בשולחן 'המשגיחים' בו הסבו משגיחים מהישיבות הקטנות בירושלים, מטבע הדברים נושאי הדיון היו האתגרים החינוכיים בדורינו.

את אבות הבית בישיבות ארח הרב יצחק קניגסברג כאשר הדיון עסק בהגדרת תפקידו של אב בית כ'אבא'. בישיבה במוקד עמדו התרומה החינוכית והלימודית, יחד עם העמידה על המשמר להצלחת התלמיד.

הרב חיים פרסר ר"מ בישיבה אירח את האברכים הפעילים בישיבה לדיון אודות תפקידו ומהותו של אברך – חונך בישיבה, והתרומה החינוכית, שביכולתו לתרום לתלמידו.

הרב יעקב מויאל והרב אברהם שלזינגר רמי"ם בישיבה ופעילים ותיקים ברישום תלמידים לישיבות הקדושות ארחו מחנכים בכיתות ח' בבתי הספר התורניים, לדיון אודות החשיבות של המשך הלימוד בישיבות הקדושות, והדרכים להכין את התלמידים לקראת הכניסה לישיבה.

יצוין כי הדברים שנאמרו בקבוצות הדיון יערכו ויפורסמו לתועלת הרבים בספר מיוחד, תחת הכותרת 'להצית את אש התורה'.