סיום ש"ס משניות ועצרת חיזוק

בני הישיבה קיבלו על עצמם יחד עם האברכים לסיים את כל ששה סדרי משנה, לזכות חברם טל טוביה בן איתמר

 

 

 

בני הישיבה קיבלו על עצמם יחד עם האברכים לסיים את כל ששה סדרי משנה,

 

 לזכות חברם טל טוביה בן איתמר שיבדלחט"א, במהלך ימי 'השלושים'. ביום האחרון לזמן החורף בישיבה התאספו בני הישיבה למעמד חיזוק והתעלות יחד עם סיום הש"ס משניות.

 

בהשתתפות בני משפחתו של המנוח הסבו בני הישיבה לסעודת מצווה לגומרה של תורה, דברי הספד נשאו הרב יצחק מועלם בן דוד הנפטר ראש כולל ואב"ד בעיר ביתר, אשר עמד בדבריו על מעלתו של בן ישיבה כבן מלך. והרב שלמה מילר מרבני העיר אשר עמד בדבריו על כך שאין אנו מבינים דרכי ה' אבל 'על אבא לא שואלים שאלות'.