"גם אנו זכינו וקיבלנו את התורה מאהבה"

כנס חיזוק והוקרה לבני הישיבות אשר הצטרפו בשנה האחרונה - בעזרתם של פעילי ׳אחינו׳, לישיבות הקדושות

 

במעמד גדולי ישראל התכנסו תלמידי שיעור א' מהישיבות הקדושות לכנס חיזוק והוקרה לבני הישיבות אשר הצטרפו בשנה האחרונה – בעזרתם של פעילי 'אחינו', לישיבות הקדושות.

לקראת סוף זמן חורף עורך ארגון 'אחינו' מבצע מיוחד לבני הישיבות לעידוד כתיבת חידו"ת. במהלך הכינוס הוגשו חידו"ת אלו לפני הרבנים החשובים בקלסרים מלאים וגדושים בחידושי תורה, שנכתבו ע"י התלמידים המשתתפים בכינוס.

 

בכנס ההוקרה סביב שולחנות ערוכים הסבו בני הישיבות עם הוריהם. במהלך הכנס נשמעו דברי חיזוק מגדולי ישראל ומראשי הישיבות, אשר לא הסתירו התפעלותם מהרמה הגבוהה אליה הגיעו התלמידים, שאך לפני שנה היו רחוקים מעולמה של תורה.

 

את ברכת בני הישיבות למשתתפי הכנס ולהנהלת ארגון 'אחינו', נשא תלמיד ישיבת 'אחינו' הבחור אוריה כהן שיחי', אשר עמד בדבריו על מעלתם של הימים בהם מתקיים הכנס לאחר חג פורים, בו קיבל עם ישראל את התורה מאהבה,

 

'ואף אנו בזכות ארגון 'אחינו' וישיבת 'אחינו' קיבלנו וזכינו לאהבת תורה'.