'וצדקתו עומדת לעד… זה הלומד תורה ומלמדה… זה הכותב תורה…'

'תורת יד' מתנת יום הולדת מקורית – קונטרס חידושי תורה בחודשים האחרונים של זמן החורף, למדו הרב משה גולדמן והבה"ח ינון דיאי שיחי' בחברותא מידי ערב לאחר סדר ג' את מסכת מגילה. ביום ההולדת של ינון התקיימה מסיבת סיום המסכת בהשתתפותם של הוריו, במהלך המסיבה הפתיע הרב גולדמן את ינון בקונטרס מהודר, "תורת יד" ובוקרא עוד...

'תורת יד'

מתנת יום הולדת מקורית – קונטרס חידושי תורה

בחודשים האחרונים של זמן החורף, למדו הרב משה גולדמן והבה"ח ינון דיאי שיחי' בחברותא מידי ערב לאחר סדר ג' את מסכת מגילה.

ביום ההולדת של ינון התקיימה מסיבת סיום המסכת בהשתתפותם של הוריו, במהלך המסיבה הפתיע הרב גולדמן את ינון בקונטרס מהודר, "תורת יד" ובו קושיות ותירוצים אשר נידונו במהלך הלימוד המשותף. הרב גולדמן קיבץ את כל הנידונים על הכתב, הקונטרס חולק לבני שיעור ג' למשפחתו הנרגשות של הבחור.

 

'תמצית השיעורים'

בעת סיום זמן החורף קיבלו תלמידי שיעור ב' של הרב חיים פרסר שליט"א, את 'תמצית השיעורים' כרוכים בספר מהודר המחולק למספר מדורים: מדור השיעורים, בו הובאו הנושאים שנידונו בשיעורי עיון בישיבה. מדור 'הערות התלמידים' ובו הערות וקושיות שהקשו התלמידים במהלך השיעור, מדור 'ויש לומר' בו תירוצים מבני השיעור לנידונים בשיעורים. ומדור 'כור המבחן' בו מובאים כל המבחנים במהלך זמן חורף ואלול.