וידאו: הרב אורי זהר על הפרשה

בנושא: ואהבת לרעך כמוך