הרב זמיר כהן על הפרשה – התועלת הכפולה שבקשיי החיים