האדמו"ר מבעלזא שליט"א ב'ועידת אחינו'

דוקא בזמנים כאלה, כשהציבור החרדי כה קטן באופן יחסי, ובזמן שתאוות העוה״ז כ״כ גדולות, ואנחנו אנשים קטנים, אף על פי כן מצטרפים יותר ויותר אנשים ומתקרבים לתורה ולמצוות.

"בזמן שתאוות העוה"ז כ"כ גדולות, ואנחנו אנשים קטנים, אף על פי כן מצטרפים יותר ויותר אנשים ומתקרבים לתורה ולמצוות". האדמו"ר מבעלזא שליט"א הופיע ב'ועידת אחינו' ותיאר את ההתעוררות המדהימה לתשובה.

 

אל יהיה דבר זה קל בעינינו. אמר האדמו"ר מבעלזא:

כשאנחנו שואלים דורשים וחוקרים בדורות שלפנינו, לא היה עוד לפי עניות דעתי תקופה כזאת שהיה ביכולתנו לקרב כ"כ הרבה יהודים לאביהם שבשמים. אם שמענו, היה זה אחד מפה אחד משם, זעיר פה זעיר שם, אבל לא באותם המספרים שיש כיום ב"ה. מקצה הארץ ועד קצהו, מסוף העולם ועד סופו, נפגשים בקהילות, לא ביחידים, אלא בקהילות של אנשים שהיו רחוקים מאד מאד, הם ואבותיהם, ובסייעתא דשמיא באו והתקרבו לתורה ולמצוות. זה ממש הפלא ופלא, דבר שבשכל הישר לא מבינים את זה.

 

דוקא בזמנים כאלה, כשהציבור החרדי כה קטן באופן יחסי, ובזמן שתאוות העוה"ז כ"כ גדולות, ואנחנו אנשים קטנים, אף על פי כן מצטרפים יותר ויותר אנשים ומתקרבים לתורה ולמצוות. ההתעוררות הזאת היא בלתי תתואר.

את הדברים אמר האדמו"ר מבעלזא במשאו המרכזי בועידת אחינו. מאות ראשי ישיבות, אנשי חינוך, פעילי קירוב, אברכים ובני תורה גדשו את מלון 'רמדה רנסנס' הירושלמי. המוני תלמידי חכמים מילאו את האולמות רחבי הידיים בהתכנסות האדירה לכבודה של תורה, הועידה השנתית של ארגון 'אחינו'.

 

כמידי שנה, עם תחילתו של חודש ניסן, נערכה הועידה השנתית של 'אחינו'. הועידה המתקיימת בחמש השנים האחרונות, הפכה למסורת בעולם התורה. הדיונים הנערכים בה זוכים לתהודה אדירה והופכים לנושא השיחה העיקרי של משתתפיה, אנשי החינוך ופעילי הקירוב.

 

האדמו"ר המשיך:

תקופה זאת נותנת לנו חיזוק גדול מאד, כאשר אנחנו מרגישים את ההתעוררות הרוחנית מן השמים שזכינו לה היום. וזה נותן לנו ג"כ חיזוק גדול בשביל עצמינו. אם אנשים כאלה יכולים להתקרב לה', על אחת כמה וכמה שאנחנו אשר נתגדלנו משנות נעורנו לתורה ולמצוות, והיו לנו אבות ומורים ומנהיגים שמסרו נפשם על כל טיפה וטיפה של יהדות, כמה אנו צריכים להתחזק ולשאוף תמיד להתעלות מעלה מעלה ולהתקרב לה' ע"י תורה ומצוות.