"ובכל יום יהיו בעינייך כחדשים" – הרב ירחמיאל בויאר