וידאו: הרב אמנון יצחק – הראיה להנהגת ה' – ויחזק לב פרעה