הועידה השנתית של אחינו לפעילי הקירוב

ביום רביעי יתכנסו בירושלים כאלף צוותי ישיבות ופעילי קירוב לוועידה השנתית של ׳אחינו׳

ביום רביעי השבוע ב' בניסן, תתקיים בעז"ה במלון 'רנסנס' שבירושלים, הוועידה השנתית של 'אחינו'. סביב שולחנות הדיונים יתכנסו היום מאות צוותים מישיבות קדושות, אנשי חינוך ופעילי קירוב אשר קרוב לאלף מהם אישרו את הגעתם, כאשר הדיונים ייסובו סביב נושאי חינוך וקירוב.

ועידת 'אחינו' נוסדה לפני כחמש שנים ומאז הפכה למסורת כאשר בכל שנה מתכנסים מאות הפעילים ומאזינים להרצאות מרתקות ומשתתפים בדיונים בנושאים העומדים ברומו של עולם – קירוב וחינוך.

ועידת 'אחינו' זוכה מדי שנה לתהודה אדירה כאשר הנושאים הנידונים בה והמסקנות העולים במהלך הדיונים בוועידה, מחוללים שינוי גם זמן רב לאחר סיום הועידה. מידי שנה נבחרים על ידי צוות ההיגוי של 'אחינו' נושאים אקטואליים בתחומי החינוך והקירוב. נושאים אלו נידונים ומנותחים בעיון ובהרחבה במהלך הועידה ומעניקים כלים חינוכיים רבי עוצמה בקרב המשתתפים.    

בוועידה יתנהלו בעז"ה דיונים רבים במגוון רחב של פורומים. אחד האמצעים בהם בחרו ראשי הועידה לנקוט הינו קבוצות דיון, כשכארבעים קבוצות שונות ישבו סביב שולחנות עגולים מומחים ופעילים בתחומי החינוך והקירוב וידונו בנושאים מוגדרים מראש. בכל שולחן יתקיים דיון בנושא מסוים כאשר בראש השולחן ישב וינהל את הדיון פעיל מהתחום הנדון. כך יידונו נושאים שונים על מנת להצליח בהצתת אש התורה בקרב הצעירים המעוניינים בכך. נושאי הדיונים יתמקדו בחיזוק הצעירים בספסלי הלימודים בישיבות הקדושות, החל מהסיוע לתלמידים המגיעים מבתי ספר תורניים,  ישיבות למתחזקים, וסיוע להורים ותלמידים, ועוד ועוד..

גדולי ישראל בהופיעם בפני המשתתפים בועידות הקודמות שיבחו ועודדו את המשתתפים בגודל זכותם:

"יש מאד לשמוח על שיש אנשים כאלה שמוסרים את כל מה שיש להם כדי לחנך את הדור, ולהביא את הדור למצב של "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", אמר מרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמן שליט"א, לראשי 'אחינו' ולפעילי הקירוב כבר בועידת 'אחינו' הראשונה.

"אם באמת ישתדלו לחנך אותם שיבינו את טעם של התורה שיבינו את המתיקות של התורה, בטוחים אנו שיקבלו את הקשר האמיתי והנצחי לגדול ולבנות בתים גדולים בישראל", חיזק מרן הגרמי"ל לפקוביץ' שליט"א אף הוא את ידי פעילי 'אחינו' בועידה זו.

"מטעימים קצת טעמו וראו כי טוב, טועמים להם קצת ממתיקות התורה ואז הלב נמשך ממילא", אמר במשא המרכזי של הועידה בשנה שעברה, הגר"ש אויערבאך שליט"א, כאשר התווה למאות הפעילים את הדרך ילכו בה.